Odwołanie wstrzymania odwiedzin pacjentów

Odwołanie wstrzymania odwiedzin pacjentów

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, w związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej w Szpitalu, odwołuje wstrzymanie odwiedzin pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla przy ul. Skarbowej 1 w Krakowie na oddziałach:
1) I Oddział Chorób Wewnętrznych i Alergologii,
2) II Oddział Chorób Wewnętrzny i Gastroenterologii,
3) III Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych,
4) Oddział Kardiologii.
Na oddziałach Szpitala przy ul. Skarbowej 1 oraz ul. Focha 33 nadal obowiązuje Zarządzenie
nr 22/2022 z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zasad postępowania w związku
z odwiedzinami pacjentów w czasie pandemii SARS-CoV-2.

Likwidacja Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, przy ul. Skarbowej 1 w Krakowie

W związku z zakończeniem działalności medycznej z dniem 26 października 2022 roku, na Oddziale Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, przy ul. Skarbowej 1 w Krakowie,

uprzejmie informujemy, iż aktualnie nie są przyjmowane skierowania
do ww. Oddziałów.

Informujemy również, iż po dniu 26 października, 2022 roku, nie będą realizowane
świadczenia w stosunku do Pacjentów zarejestrowanych na liście oczekujących na
rehabilitację stacjonarną ogólnoustrojową i neurologiczną.

W związku z powyższym, prosimy Pacjentów o kontakt telefoniczny lub osobisty
z ww. Oddziałem, celem ustalenia sposobu odbioru skierowania oraz zaświadczenia
o wpisaniu na listę oczekujących. Jednocześnie informujemy, że świadczenia rehabilitacyjne
mogą Państwo uzyskać w innych jednostkach, na podstawie odebranych skierowań
z naszego Szpitala.

Wstrzymanie odwiedzin pacjentów

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w związku z sytuacją epidemiologiczną w Szpitalu zarządza wstrzymania odwiedzin pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie.

W związku ze zwiększoną liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w następujących oddziałach na terenie Szpitala przy ul. Skarbowej 1:

  • I Oddział Chorób Wewnętrznych i Alergologii,
  • II Oddział Chorób Wewnętrzny i Gastroenterologii,
  • III Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych,
  • Oddział Kardiologii,

wprowadza się zakaz odwiedzin pacjentów.

W sytuacjach wyjątkowych odwiedziny pacjenta następują za zgodą Ordynatora/Lekarza kierującego oddziałem lub Lekarza prowadzącego.

Rzeczy dla pacjentów należy pozostawiać w portierni Szpitala w godzinach: 6.00 – 8.00; 12.00 – 13.30.

Produkty spożywcze dostarczane dla pacjentów należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Odwiedziny pacjentów wstrzymuje się do czasu poprawy sytuacji epidemiologicznej,
do odwołania.

Na pozostałych oddziałach Szpitala przy ul. Skarbowej 1 oraz ul. Focha 33 nadal obowiązuje Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zasad postępowania w związku
z odwiedzinami pacjentów w czasie pandemii SARS-CoV-2.

Skip to content