Pracownia Spirometrii

Pracownia Spirometrii

W celu zabezpieczenia potrzeb pacjentów poradni specjalistycznych oraz poradni i oddziałów wykonywane są badania w zakresie:

  • spirometrii,
  • testów alergicznych

INFORMACJA DLA PACJENTA

Pracownia wykonuje badania dla:

  • pacjentów Oddziałów Szpitala im J. Dietla w Krakowie
  • pacjentów skierowanych z Poradni Specjalistycznych Szpitala im. J. Dietla w Krakowie
  • pacjentów skierowanych z innych jednostek służby zdrowia, które zawarły ze Szpitalem stosowną umowę na wykonywanie na ich rzecz takich badań.

Pracownia Spirometrii, mieści się w pok. nr 024 Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie budynek przy ul. Focha 33.

Pracownia wykonuje testy alergiczne i spirometrię w dniach:
środa: godz.  9:00 –  12:00
czwartek: godz. 12:00 – 13:00
piątek: godz. 11:00 – 13:00

Rejestracja osobista lub telefoniczna  tel. 12 68 76 492

Skip to content