Termomodernizacja

 Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne

Kwota projektu dot. Szpitala ogółem: 2 049 014,96 zł

Kwota dofinansowania z UE: 1 741 662,72 zł

Krótki opis projektu:

W celu realizacji projektu została zawarta umowa partnerska między Województwem Małopolskim – Liderem, a Szpitalem Specjalistycznym im. Józefa Dietla w Krakowie – Partnerem (20.12.2017 r.).

Celem projektu jest obniżenie zużycia energii poprzez modernizację budynków przy ul. Skarbowej 1 oraz alei Focha 33 z wykorzystaniem nowoczesnych technologii budowlanych
i energii z odnawialnych źródeł.

Planowane rezultaty realizacji projektu:

  • Modernizacja infrastruktury pozwalająca na rozwój nowych mocy energetycznych,
    w tym wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
  • Zmniejszenie zapotrzebowanie budynków na energię cieplną,
  • Spadek emisji gazów cieplarnianych
  • Ograniczenie emisji pyłów
  • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
  • Zmniejszenie zużycia energii cieplnej
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej

Zakończenie projektu zaplanowane jest na przełom roku 2020/2021 r.