Praktyki i staże

Dokumenty

  1. Szkolenie wstępne dla studentów/praktykantów odbywających zajęcia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. SZKOLENIE Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA STUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKĘ ZAWODOWA ORAZ ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
  3. Procedura profilaktyki zakażeń szpitalnych
  4. Procedury dotyczące higieny rąk
  5. Oświadczenie studenta

UWAGA!!

Student, praktykant zobowiązany jest do wypełnienia w/w oświadczenia ,wydrukowania i podpisania, a na pierwszych zajęciach przekazania do rąk koordynatora zajęć  – załącznik 5. oświadczenie -studenta.