Aktualności

Prewencja – PZU

Bez kategorii -

Zakończono realizację zakupu sprzętu medycznego przeznaczonego dla Pacjentów
Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z PZU SA zakupiono:

1) Aparat do terapii ultradźwiękowej (3 kanałowy)
2) Aparat do magnetoterapii
3) Aparat do terapii ultradźwiękowej (2 kanałowy)
4) Aparat do terapii przeciwbólowej
5) Butlę na ciekły azot do krioterapii

Urządzenia znacząco zwiększą spektrum możliwych zabiegów fizjoterapeutycznych
oraz wpłyną na podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Zakup sprzętu został współfinansowany ze środków funduszu prewencyjnego PZU SA
w ramach działań mających na celu ograniczenie szkód powstałych w związku
z wydarzeniami komunikacyjnymi oraz ich następstwami, a także szeroko pojętą
prewencją w życiu codziennym na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie
Nr 6331/2019/PZU/10/Kraków z dnia 3.03.2020 roku.

Zbiórka na respirator

Bez kategorii -

Nasz stary respirator Parapac właśnie odmówił pracy, po 27 latach użytkowania…

Jeśli macie możliwość wesprzyjcie nas!

Darowizny pieniężne (w tytule przelewu prosimy wpisać darowizna na cele szpitala

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie
Rachunek bankowy Szpitala w BOŚ o/Kraków nr:

61 1540 1115 2111 1341 9989 0001

Dziękujemy za każde wsparcie.

Zmarł prof. dr hab. med. Henryk Gaertner

Bez kategorii -

Szpital Specjalistyczny im .J .Dietla w Krakowie z głębokim smutkiem informuje, iż w dniu 4 lutego 2020 r. zmarł w Krakowie wybitny polski lekarz, naukowiec i humanista – prof. dr hab. med. Henryk Gaertner.

Profesor Henryk Gaertner urodził się 23 marca 1922 r. w Lublinie w rodzinie o bogatych tradycjach prawniczych, muzycznych i humanistycznych. Szkołę podstawową i gimnazjum ukończył we Lwowie, a liceum w Krakowie. W 1939 roku rozpoczął studia lekarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim przerwane przez II wojną światową i jego aresztowanie przez gestapo.

Zmiany w rejestracji do Rezonansu Magnetycznego

Bez kategorii -

Informujemy że w dniach 26 września 2018 do 19 października 2018 Rejestracja osobista odbywa się w
rejestracji Zakłady Diagnostyki Obrazowej w budynku szpitala przy ulicy Skarbowej 1 

Godziny rejestracji pozostają niezmienne tj od 8.oo do 11.00

Rejestracja telefoniczna pod nr 12 68 76 419

Modernizacja energetyczna

Bez kategorii -

W dniu 20.12.2017 r. Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie podpisała umowę partnerską z Województwem Małopolskim jako Liderem projektu oraz 9 innymi jednostkami ochrony zdrowia na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Kontrakty z NFZ

Bez kategorii -

W związku z rozstrzygnięciem postępowań konkursowych NFZ na świadczenia medyczne poza tzw “Siecią” Szpital realizuje świadczenia w ramach:

  • Rehabilitacji Ambulatoryjnej przy u. Skarbowej 1 oraz przy al. Focha 33 – kontynuacja świadczeń;
  • w Oddziale Ortopedii – hospitalizacje planowe – kontynuacja świadczeń

Sieć Szpitali

Bez kategorii -

Od miesiąca października 2017 Szpital Specjalistyczny im. j. Dietla w Krakowie realizuje świadczenia medyczne w ramach Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej tzw “sieć Szpitali”. W związku z tym przy al. Focha 33 został uruchomiony punkt Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej obejmując swoim zasięgiem Dzielnicę I i VII.

Więcej informacji o Sieci Szpitali dostępne na stronach Ministerstwa Zdrowia