Aktualności

Przerwa świąteczna

Bez kategorii -

Ze względu na okres okołoświąteczny w dniu 02.05.2022 r. zamknięte będą Poranie przy ul. Batorego 3, Przychodnia Przyszpitalna przy Al. Focha 33, a także Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Rehabilitacji Ambulatoryjnej i Ośrodek Krioterapii Ogólnoustrojowej przy Al. Focha 33 w Krakowie.

Bez kategorii -

Pacjenci, Koledzy i Koleżanki oraz Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J.Dietla w Krakowie z ogromnym smutkiem żegnają  śp. dr Barbarę Niewiadomską.

Bez kategorii -

Dyrekcja i Pracownicy Szpitala Specjalistycznego im. J.Dietla w Krakowie ze smutkiem żegnają ś.p. Elżbietę Kaim- długoletniego pracownika Działu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Elżbieta Kaim rozpoczęła pracę zawodową w 1972 r w Wojewódzkiej Przychodni Przemysłowej w Krakowie, a następnie w ZOZ nr 3 w Krakowie. W 2002 r podjęła pracę
w Krakowskim Szpitalu Reumatologii i Rehabilitacji włączonym do Szpitala Specjalistycznego im.J.Dietla w Krakowie.
W swojej pracy zawodowej Elżbieta Kaim wyspecjalizowała się w prowadzeniu badań diagnostycznych w zakresie immunologii i reumatologii. Była uczestnikiem zespołu prowadzącego unikalną diagnostykę układu antyoksydacyjnego płynu stawowego
w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów, jak również pionierskich badań nad zawartością mikro i makroelementów w płynie stawowym chorych na Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS).
Swoim unikalnym doświadczeniem zawodowym, jak i wyróżniającym się zaangażowaniem w pracę, Ewa Kaim przyczynia się do skuteczniejszej pomocy medycznej niesionej Pacjentom ze schorzeniami reumatologicznymi, leczonymi w Szpitalu Specjalistycznym im. J.Dietla w Krakowie.
Jej wysokie kompetencje, blisko 50 – letnie doświadczenie i poświęcenie zawodowe zostały docenione przez Ministra Zdrowia, który w 2021 roku odznaczył Elżbietę Kaim odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Rodzinie zmarłej ś.p. Elżbiety Kaim składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Planowane zniszczenie dokumentacji medycznej

Bez kategorii -
Szpital Spec. im. J. Dietla w Krakowie zawiadamia o planowanym zniszczeniu
wewnętrznej indywidualnej dokumentacji medycznej (historie chorób) pacjentów
leczonych w 1999 i 2000 r. Osoby zainteresowane odbiorem oryginału
dokumentacji tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba
upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać w/w dokumentację, po
uprzednim złożeniu wniosku, do dnia 31.12.2021 r., od poniedziałku do
piątku, w godzinach 8:00-15:00, w Dziale Dokumentacji Medycznej przy ul.
Skarbowej 1. Po w/w terminie dokumentacja zostanie przeznaczona do
zniszczenia zgodnie z obowiązującą procedurą.

Zmiany w udzielaniu świadczeń

Bez kategorii -

Ze względu na okres okołoświąteczny nie będą udzielane świadczenia medyczne:

1) W dniu 24.12.2021 r. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oraz Rehabilitacja Ambulatoryjna przy ul. Skarbowej 1 w Krakowie
2) W dniu 24.12.2021 r. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oraz Rehabilitacja Ambulatoryjna przy ul. Focha 33 w Krakowie
3) W dniu 24.12.2021 r. Poradni Reumatologicznej i Immunologicznej zlokalizowanej przy ul. Batorego 3 w Krakowie.
4) W dniu 24.12.2021 r. Przychodni Przyszpitalnej zlokalizowanej przy al. Focha 33 w Krakowie.
5) W dniu 07.01.2022 r. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oraz Rehabilitacji Ambulatoryjnej przy ul. Focha 33 w Krakowie.

Ponadto nastąpi wcześniejsze zamknięcie Przychodni Przyszpitalnej przy al. Focha 33 w dniu 31.12.2021 r. (sylwester). W tym dniu Przychodnia Przyszpitalna będzie czynna w godzinach od 7.00. do 12.00.
oraz
w dniach 30.12.2021 – 07.01.2022 r. w Kriokomorze Działu Fizjoterapii przy al. Focha 33 będą prowadzone niezbędne prace konserwatorskie, dlatego, w tym czasie nie będą realizowane zabiegi w tym zakresie.

Podziękowania

Bez kategorii -

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości Jubileuszu 40 – lecia Szpitala Specjalistycznego im. J.Dietla w Krakowie. Dziękujemy za wszystkie wyrazy życzliwości i liczne życzenia dalszego rozwoju Szpitala.
Szczególnie dziękujemy wszystkim partnerom i sponsorom Jubileuszu, bez pomocy których organizacja uroczystości nie byłaby możliwa.

Konkurs Rozstrzygnięty – Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Bez kategorii -

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia      z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą                     (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 430) i w oparciu o postanowienia Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Niniejsze ogłoszenie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1984456,konkurs-na-stanowisko-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-im-j-dietla-w-krakowie.html

Akcja wsparcia podmiotów ekonomii społecznej poprzez świąteczne zakupy

Choć do Świąt Wielkanocnych pozostał jeszcze tydzień, zamówienia dokonane za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.es.malopolska.pl zostaną zrealizowane na czas. Zachęcam Państwa do udostępniania tej informacji swoim Pracownikom i Partnerom, a także do opublikowania jej w serwisach społecznościowych (w tym celu można wykorzystać gotowe informacje zawarte na profilu ROPS w Krakowie: https://fb.watch/4tjq-L7d0P/  lub na profilu Pana Marszałka Łukasza Smółki, który również zachęca do włączenia się do akcji: https://fb.watch/4thL7JN0P9/).

Skip to content