Książka telefoniczna

Centrala:

ul. Skarbowa: 12 68 76 200
al. Focha: 12 68 76 598


Centralna Izba Przyjęć

Pokój badań: 12 68 76 205
Oddziałowa: 12 68 76 208


I Oddział Chorób Wewnętrznych

Sekretariat Oddziału: 12 68 76 210
fax: 12 68 76 212

Pielęgniarka Oddziałowa: 12 68 76 213
Posterunek Pielęgniarski: 12 68 76 214


II Oddział Chorób Wewnętrznych

Sekretariat Oddziału: 12 68 76 220
fax: 12 68 76 222

Pielęgniarka Oddziałowa: 12 68 76 223
Posterunek Pielęgniarski – Odcinek Męski: 12 68 76 225
Posterunek Pielęgniarski – Odcinek Damski: 12 68 76 224


III Oddział Chorób Wewnętrznych

Sekretariat Oddziału: 12 68 76 230
fax: 12 68 76 232

Pielęgniarka Oddziałowa: 12 68 76 233
Posterunek Pielęgniarski – Odcinek Męski: 12 68 76 235
Posterunek Pielęgniarski – Odcinek Damski: 12 68 76 234


Oddział Kardiologii

Sekretariat Oddziału: 12 68 76 240
fax: 12 68 76 242

Pielęgniarka Oddziałowa: 12 68 76 243
Posterunek Pielęgniarski: 12 68 76 249


Oddział Neurologii

Sekretariat Oddziału: 12 68 76 250
fax: 12 68 76 252

Pielęgniarka Oddziałowa: 12 68 76 253
Posterunek Pielęgniarski: 12 68 76 254


Oddział Reumatologii
(ul. Skarbowa)

Sekretariat Oddziału: 12 68 76 260
fax: 12 68 76 262

Pielęgniarka Oddziałowa: 12 68 76 263
Posterunek Pielęgniarski – Odcinek Męski: 12 68 76 264
Posterunek Pielęgniarski – Odcinek Damski: 12 68 76 265


Ośrodek Rehabilitacji Dziennej (ul. Skarbowa)

Sekretariat Oddziału: 12 68 76 280

Oddział Reumatologii
(al. Focha 33)

Sekretariat Oddziału: 12 68 76 420
Fax: 12 68 76 222

Pielęgniarka Oddziałowa: 12 68 76 423
Posterunek Pielęgniarski: 12 68 76 424


Oddział Rehabilitacji
(al. Focha 33)

Sekretariat Oddziału: 12 68 76 430
Fax: 12 68 76 422

Pielęgniarka Oddziałowa: 12 68 76 433
Posterunek Pielęgniarski: 12 68 76 434


Oddział Ortopedii

Sekretariat Oddziału: 12 68 76 500
Fax: 12 68 76 502

Pielęgniarka Oddziałowa: 12 68 76 503
Posterunek Pielęgniarski: 12 68 76 504


Ośrodek Rehabilitacji Dziennej (al. Focha 33)

Planowanie zabiegów: 12 68 76 454

Przychodnia Przyszpitalna

Poradnia Alergologiczna (al. Focha 33): 12 68 76 460, 12 68 76 461
Poradnia Diabetologiczna (al.Focha 33): 12 68 76 460, 12 68 76 461
Poradnia Endokrynologiczna (al. Focha 33): 12 68 76 460, 12 68 76 4
Poradnia Gastroenterologiczna (al. Focha 33): 12 68 76 460, 12 68 76 461
Poradnia Geriatryczna (al. Focha 33): 12 68 76 460, 12 68 76 461
Poradnia Kardiologiczna (al Focha 33): 12 68 76 460, 12 68 76 461
Poradnia Neurologiczna (al. Focha 33): 12 68 76 460, 12 68 76 461
Poradnia Reumatologiczna (al. Focha 33): 12 68 76 460, 12 68 76 461
Poradnia Leczenia Bólu (al. Focha 33): 12 68 76 460, 12 68 76 461
Poradnia Chirurgiczno – Ortopedyczna (al. Focha 33): 12 68 76 460, 12 68 76 461
Poradnia Reumatologiczna (ul. Batorego 3): 12 633 79 76
Poradnia Immunologiczna (ul. Batorego 3): 12 633 79 76


Laboratorium:

tel. 12 68 76 301, 12 68 76 302


Zakład Diagnostyki Obrazowej

Tomografia Komputerowa: 12 68 76 311
Rezonans Magnetyczny: 12 68 76 416
RTG i USG (ul. Skarbowa 1): 12 68 76 310
RTG i USG (al. Focha 33): 12 68 76 415


Pracownie Diagnostyczne

Pracownia EEG: 12 68 76 324
Pracownia Spirometrii: 12 68 76 324
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego:
12 68 76 319
Pracownia Kardiologiczna (ul. Skarbowa 1): 12 68 76 322
Pracownia Kardiologiczna (al. Focha 33): 12 68 76 481
Pracownia Hemodynamiki: 12 68 76 323


Apteka:

tel. 12 68 76 353; 12 68 76 354,
fax. 12 68 76 355

Administracja

Kancelaria Szpitala: 12 68 76 330, fax: 12 68 76 331
Księgowość: 12 68 76 340, 12 68 76 342, 12 68 76 343
Kasa: 12 68 76 344
Kadry: 12 68 76 335
Płace: 12 68 76 337
Sekcja Marketingu: 12 68 76 346
Zamówienia Publiczne: 12 68 76 371, 12 68 76 372
Dział Żywienia: 12 68 76 365
Dział Techniczny: 12 68 76 348
Dział IT: 12 68 76 356
Radcy Prawni: 12 68 76 325
Dział Organizacji i Kontroli: 12 68 76 370
Administracja Gospodarcza i Dział Zaopatrzenia:
12 68 76 362
Administracja (al. Focha 12): 12 68 76 404,
fax: 12 68 76 403
Dział BHP: 12 68 76 377
ABI: 12 68 76 377
Ruch Chorych: 12 68 76 204, fax: 12 68 76 203
Przełożona Pielęgniarek: 12 68 76 374
Pracownik Socjalny: 12 68 76 375

Skip to content