Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W celu realizacji projektu w dniu 30.04.2020 r. została zawarta umowa partnerska między Województwem Małopolskim – Liderem, a Szpitalem Specjalistycznym im. Józefa Dietla w Krakowie – Partnerem Projektu.

Kwota projektu ogółem: 114 061 350,00 PLN

Kwota dofinansowania z UE: 96 952 147,50 PLN

Kwota projektu ogółem dla Partnera: 2 587 504.26 PLN

Kwota dofinansowania dla Partnera: 2 587 504.26 PLN

Celem Projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego.

W ramach Projektu planowany jest zakup aparatury medycznej i sprzętu szpitalnego w tym m.in.:
· Aparatów diagnostycznych takich jak: przyłóżkowy aparat RTG i ultrasonograf,
· Łóżek szpitalnych przystosowanych do intensywnej opieki medycznej,
· Urządzeń do sztucznej wentylacji zastępczej – respiratorów,
· Lamp ultrafioletowych do zapewnienia sterylności pomieszczeń Szpitala,
· Termometrów do przesiewowych badań temperatury.
· Kardiomonitorów, elektrokardiografów i defibrylatorów,
· Ambulansów wyposażonych w sprzęt medyczny oraz system łączności
w standardzie PRM.

Zakończenie projektu zaplanowane jest na ostatni kwartał 2020 roku.

Skip to content