III Oddział Chorób Wewnętrznych

budynek_skarbowa

Dane kontaktowe


ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków

tel. 12 68 76 230
fax 12 68 76 232

Dojazd komunikacją miejską - ul. Skarbowa 1

O Oddziale


59-łóżkowy oddział z 12-łóżkowym Pododdziałem Geriatrii. Oddział całodobowy, udzielający świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia pacjentów pełnoletnich. Rocznie przyjmuje ok. 2100 pacjentów. Zatrudnionych jest 12 lekarzy (11 ze specjalnością chorób wewnętrznych, 1 w trakcie specjalizacji). Asystenci posiadają dodatkowo inne specjalizacje – diabetologii, geriatrii, endokrynologii, balneologii i medycyny fizykalnej. Asystenci oddziału przyjmują pacjentów również w Przychodni Przyszpitalnej przy al. Focha 33 w poradniach: diabetologicznej, endokrynologicznej i geriatrycznej. Skuteczność procesu leczenia wspomaga doświadczony zespół pielęgniarek, dietetyczek i specjalistów rehabilitacji.
W Oddziale prowadzona jest działalność dydaktyczna dla lekarzy (praktyki studenckie, staże podyplomowe, szkolenia specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych) oraz studentów i słuchaczy kierunków medycznych szkół krakowskich – pielęgniarstwa, dietetyki, fizjoterapii i masażu.
Pacjenci hospitalizowani mają zapewniony dostęp do szerokiego zakresu badań diagnostycznych zapewnianych m.in. przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej (m.in. tomografia, rezonans magnetyczny), Pracownię Endoskopii Przewodu Pokarmowego, Pracownię EEG, Pracownię Prób Czynnościowych Narządu Krążenia i Hemodynamiki oraz Pracownię Spirometrii. Pielęgniarki Oddziału realizują program szkolenia dla pacjentów z cukrzycą i ich rodzin w zakresie insulinoterapii, obsługi glukometrów i wstrzykiwaczy (penów) oraz diety.

Co leczymy


W oddziale diagnozowani i leczeni są pacjenci ze schorzeniami ogólnointernistycznymi (choroby układu pokarmowego, dróg oddechowych,  układu krążenia, nadciśnienie tętnicze), cukrzycą, zaburzeniami wydzielania wewnętrznego (choroby endokrynologiczne), pacjenci geriatryczni.

Personel


Ordynator: dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz

Zastępca Ordynatora: lek. med. Róża Karłowska

Zastępca Ordynatora: lek. med. Małgorzata Nabagło-Bolek

Pielęgniarka Oddziałowa: piel. dypl. Halina Grabowska

lek. med. Jacek Bulwa

lek. med. Krzysztof Filus-Komorowski

lek. med. Malwina Horoszko-Antonowicz

lek. med. Robert Synowski

lek. med. Joanna Włodarczyk

lek. med. Joanna Wyka

lek. med. Monika Kozak

lek. med. Piotr Czyż

lek. med. Karol Juchniewicz

lek. med. Michał Kuboń

lek. med. Kevin Luc

lek. med. Magdalena Łabuda

lek. med. Jan Nowak

lek. med. Katarzyna Szczudrawa

lek. med. Damian Urban

Dla pacjentów


Pacjenci przyjmowani są do leczenia na podstawie skierowania do szpitala. Bez skierowania realizowane są przyjęcia w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia i bezpośredniego zagrożenia życia.

Zasady przyjęć:

  • Przyjęcie do leczenia szpitalnego na podstawie skierowania lekarza na hospitalizację odbywa się w Centralnej Izbie Przyjęć przy ul. Skarbowej 1.
    Do skierowania lekarz kierujący dołącza wyniki badań, które uzasadniają wstępne rozpoznanie. Oryginał skierowania zostaje w dokumentacji szpitala.
  • Pacjent zgłasza się do Centralnej Izby Przyjęć ze skierowaniem do leczenia szpitalnego wraz z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.
  • Lekarz Centralnej Izby Przyjęć dokonuje oceny stanu pacjenta, analizuje dostarczone wyniki badań i ew. posiadaną dokumentację medyczną przez pacjenta i inne istotne dokumenty, na podstawie czego podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjenta do szpitala.
  • Pacjent powinien posiadać własną bieliznę, piżamę, artykuły higieny osobistej.