Poradnia Chirurgiczno-Ortopedyczna

al. Focha 33,  30-119 Kraków

tel. 12 68 76 460, 12 68 76 461
fax 12 68 76 331

Dojazd komunikacją miejską - ul. Focha 33

1. INFORMACJA O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

  • Poradnia zapewnia diagnostykę i leczenie schorzeń narządu ruchu.

2. LECZYMY

  • choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa
  • wady kręgosłupa wrodzone i nabyte
  • choroby zwyrodnieniowe stawów kolanowych i biodrowych
  • zespoły uciskowe nerwów obwodowych

3. CECHY SPECYFICZNE DLA KOMÓRKI

  • Kwalifikacje pacjentów do zabiegów operacyjnych.
  • Kontrola po zabiegach operacyjnych wykonywanych w tut. Oddziale.
  • Drobne zabiegi chirurgiczno-ortopedyczne.

lek. med. Michał Kłosiński
dr n. med. Maciej Piątkowski
dr n. med. Dariusz Sienkiewicz
dr.n. med. Mariusz Kaliciński
lek. med. Piotr Łata

Rejestracja:

Rejestracja do poradni odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich od poniedziałku do piątku:
w rejestracji: w godz. 7:30 – 17:00
telefonicznie, faxem: w godz. 10:00 – 14:00
tel. 12 68 76 460 lub 461
fax. 12 68 76 331
Rejestracja internetowa

Zasady przyjęcia:

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych jest ustalane w systemie eWUŚ. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji wymagane jest złożenie oświadczenia lub okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne.
Lekarze specjaliści przyjmują na podstawie skierowań i po wcześniejszej rejestracji. Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wymagane od pacjentów dokumenty:

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Wymagane badania od pacjentów, szczególnie pierwszorazowych:

Morfologia, OB, badanie ogólne moczu.
Karty informacyjne z dotychczasowych hospitalizacji.
Aktualnie przyjmowane leki.
Skip to content