Wstrzymanie odwiedzin pacjentów

Wstrzymanie odwiedzin pacjentów

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w związku z sytuacją epidemiologiczną w Szpitalu zarządza wstrzymania odwiedzin pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie.

W związku ze zwiększoną liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w następujących oddziałach na terenie Szpitala przy ul. Skarbowej 1:

  • I Oddział Chorób Wewnętrznych i Alergologii,
  • II Oddział Chorób Wewnętrzny i Gastroenterologii,
  • III Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych,
  • Oddział Kardiologii,

wprowadza się zakaz odwiedzin pacjentów.

W sytuacjach wyjątkowych odwiedziny pacjenta następują za zgodą Ordynatora/Lekarza kierującego oddziałem lub Lekarza prowadzącego.

Rzeczy dla pacjentów należy pozostawiać w portierni Szpitala w godzinach: 6.00 – 8.00; 12.00 – 13.30.

Produkty spożywcze dostarczane dla pacjentów należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Odwiedziny pacjentów wstrzymuje się do czasu poprawy sytuacji epidemiologicznej,
do odwołania.

Na pozostałych oddziałach Szpitala przy ul. Skarbowej 1 oraz ul. Focha 33 nadal obowiązuje Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zasad postępowania w związku
z odwiedzinami pacjentów w czasie pandemii SARS-CoV-2.

Skip to content