Zakład diagnostyki obrazowej

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (ZDO)

Kierownikiem Pracowni jest lek. med. Jan Czyżowski

Zakład Diagnostyki Obrazowej działa w budynkach Szpitala – przy ul. Skarbowej oraz przy al. Focha i służy chorym hospitalizowanym oraz pacjentom zgłaszającym się do Izby Przyjęć a także pacjentom ambulatoryjnym – głownie z Poradni Przyszpitalnej.

Zakres świadczonych usług obejmuje: badania radiologiczne (zdjęcia i prześwietlenia) badania tomografii komputerowej (TK) , badania USG i badania rezonansu magnetycznego (MR), badania densytometrii.

MIEJSCA ŚWIADCZENIA USŁUG

W placówce przy ul.Skarbowej:

  • zdjęcia rentgenowskie i prześwietlenia dla pacjentów hospitalizowanych i z Izby Przyjęć, pacjentów ambulatoryjnych kierowanych z Poradni Przyszpitalnej przy ul.Batorego, pacjentów z innych placówek na podstawie umów ze Szpitalem oraz badania płatne.
  • badania tomografii komputerowej (TK) dla pacjentów hospitalizowanych, z Izby Przyjęć , na podstawie skierowań z NFZ oraz badania płatne.
  • badania USG dla pacjentów hospitalizowanych, z Izby przyjęć , z Poradni Przyszpitalnych, badania płatne.
  • badania densytometryczne dla pacjentów hospitalizowanych, pacjentów z Poradni Przyszpitalnych oraz badania płatne.

W placówce przy al.Focha:

  • zdjęcia rentgenowskie – dla pacjentów hospitalizowanych, pacjentów kierowanych z Poradni Przyszpitalnych z Al.Focha.
  • badania USG dla pacjentów hospitalizowanych i kierowanych z Poradni Przyszpitalnych oraz badania płatne.
  • badania MR – wykonywane są dla pacjentów hospitalizowanych, ambulatoryjnych (w ramach kontraktu z NFZ) oraz badania płatne.

Badania radiologiczne (RTG,KT, densytometria) wykonywane są wyłącznie na podstawie skierowań lekarskich i dotyczy to również badań płatnych.

Na potrzeby Szpitala ZDO działa w systemie całodobowym, dla pacjentów ambulatoryjnych do godz.17.

SZCZEGÓLNE INFORMACJE DLA PACJENTÓW

Rejestracja do pracowni odbywa się osobiście, za pośrednictwem osób trzecich, telefonicznie od poniedziałku do piątku w rejestracji: w godz. 8:00 – 14:00
tel. 12 68 76 310

ZASADY PRZYJĘCIA:

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych jest ustalane w systemie eWUŚ. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji wymagane jest złożenie oświadczenia lub okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne.

Badanie odbywa się na podstawie skierowań i po wcześniejszej rejestracji.

Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wymagane dokumenty od pacjentów:

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Uwaga:

W przypadku skierowania na badanie TK z kontrastem należy przed wykonaniem badania – 1 dzień – wykonać badanie „poziom kreatyniny”.

WAŻNE Ankieta przed badaniem TK serca z kontrastem

WAŻNE – Karta badania TK

WAŻNE – Przygotowanie do badania TK serca

Pracownia Rezonansu Magnetycznego (MR) znajduje się przy ul Focha 33, poziom -1.
Kierownikiem pracowni jest mgr elektroradiologii Ewa Wach

W pracowni wykonywane są badania dla pacjentów hospitalizowanych,
ambulatoryjnych (w ramach kontraktu z NFZ) oraz badania płatne.

Rejestracja na badania Rezonansu Magnetycznego (MR) odbywa się osobiście
przy al. Focha 33 lub telefonicznie pod nr tel. 12 68 76 419 od poniedziałku do piątku w godz 8-14.
Telefon do pracowni MR: 12 68 76 416


Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Skip to content