Zakup nowego oprogramowania

Zakup nowego oprogramowania dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Inwestycja dofinansowana ze środków budżetu Województwa Małopolskiego

Całkowita kwota projektu: 5 354 862 zł  

Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego 5 000 000 zł 

Zakres projektu:

 • Usługi doradcze: prace związane z: przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia, przygotowanie
  i przeprowadzenie dialogu technicznego/ konsultacji rynkowych, opracowanie SWZ, szacowanie wartości zamówienia, ogłoszenie postępowania, ocena ofert, wybór wykonawcy systemu HIS/ERP przygotowanie analizy przedwdrożeniowej. Inżynier kontraktu.
 • Zakup komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem (monitory, klawiatury, myszki, drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjne).
 • Zakup sprzętu serwerowego: serwery aplikacyjne, serwery dla baz danych, serwer backupowy
  i administracyjny, UPS-y Firewall/switch-e, Szafy RACK.
 • Zakup silnika baz danych wraz z licencją
 • Zakup i wdrożenie oprogramowania HIS/ERP dla Szpitala.

Cele projektu:

 • Ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia i analizy danych medycznych,
 • Zapewnienie uprawnionym szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych,
 • Wdrożenie nowego oprogramowania przyczyni się do lepszego zarzadzania kosztami, personelem oraz dokumentacją. Pozwoli na efektywniejsze planowanie oraz zarządzanie zasobami Szpitala.

Zakończenie projektu zaplanowane jest na rok 2023 r.

Skip to content