Klinika Reumatologii i Immunologii – ul. Skarbowa

budynek_skarbowa

Dane kontaktowe


ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków

tel. 12 68 76 260
fax 12 68 76 262

Dojazd komunikacją miejską - ul. Skarbowa 1

O Oddziale


Oddział całodobowy posiadający 35 łóżek.
Działalność kliniczna Oddziału obejmuje kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń́ reumatycznych, w tym przede wszystkim układowych chorób tkanki łącznej.
Oddział prowadzi nowoczesne metody terapii zapalnych chorób reumatycznych, między innymi leczenie biologiczne reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, łuszczycowego zapalenia stawów w ramach programów lekowych refundowanych przez NFZ .
Lekarze Oddziału pracują jednocześnie w Poradni Reumatologicznej przy ul. Batorego 3.
Zakres zainteresowań Oddziału obejmuje również działalność naukowo-dydaktyczną.
Oddział posiada akredytacje na 10 miejsc specjalizacyjnych w zakresie reumatologii, prowadzi staże kierunkowe z reumatologii dla wszystkich specjalności oraz uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych.
Oddział jako podjednostka MCRiR dysponuje wszechstronną bazą diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną.
Wykonywane są między innymi badania: USG narządu ruchu, kapilaroskopia, densytometria, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, biopsje skórno-mięśniowe oraz pełny panel badań immunologicznych.
Stały rozwój kliniczny i naukowy pracowników Oddziału gwarantuje wysoki merytoryczny poziom świadczeń dla pacjenta.

 

 

Co leczymy


W Oddziale prowadzimy leczenie chorób reumatycznych pacjentów pełnoletnich, zwłaszcza układowych chorób tkanki łącznej (np. reumatoidalne zapalenie stawów, twardziny układowej, zespołu Sjogrena, tocznia rumieniowatego układowego, zapaleń wielo- , skórno mięśniowych) zapalnych chorób stawów (np. krystalopatii – dna moczanowa, spondyloartopatii zapalnych – zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów), chorób metabolicznych kości.
W ramach Oddziału są również diagnozowani i leczeni pacjenci z zajęciem układu mięśniowo-szkieletowego w przebiegu chorób rzadkich np. nawracające zapalenie chrząstek, hemochromatoza, zapalenie kostniejące mięśni.

Personel


Ordynator: dr hab. Bogdan Batko

Zastępca Ordynatora: dr n. med. Jarosław Biernat

Zastępca Ordynatora: dr n. med. Barbara Gajkowska-Wójcik

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Wach Monika

lek. med. Anetta Chrzanowska

lek. med. Bożena Gąsior

lek. med. Iwona Hajdyła-Banaś

dr n. med. Piotr Krawiec

lek. med. Monika Krężelok

lek. med. Elżbieta Marciszewska

dr n. med. Małgorzata Pukal

lek. med. Iwona Rydz-Stryszowska

Dla pacjentów


Przyjęcie do leczenia szpitalnego w trybie planowym odbywa się na podstawie skierowania od lekarza na hospitalizację. Do skierowania lekarz kierujący dołącza wyniki badań, które uzasadniają wstępne rozpoznanie. Oryginał skierowania zostaje w dokumentacji szpitala. Skierowanie do Oddziału może zostać dostarczone do szpitala osobiście, przez osobę trzecią lub pocztą. Na skierowaniu należy wskazać do siebie numer telefonu do kontaktu w celu ustalenia terminu kwalifikacji.

Zasady przyjęć:

  • Kwalifikacja do przyjęcia na Oddział przeprowadzana jest przez Ordynatora Oddziału, jego Zastępcę lub wyznaczonego lekarza i ma na celu dokonanie wstępnej oceny stanu pacjenta, podjęcie decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia, zakwalifikowanie go do kategorii medycznej (przypadek pilny/ przypadek stabilny) i ew. ustalenie wstępnego terminu przyjęcia do leczenia. Lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań i konsultacji. Wymagane badania od każdego pacjenta to: pisemna opinia od lekarza stomatologa o braku ognisk zapalnych w jamie ustnej.
  • Pacjent zgłasza się do sekretariatu Oddziału ze skierowaniem do leczenia szpitalnego oraz dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.
  • Sekretarka Oddziału udziela pacjentowi stosownych informacji dotyczących trybu dalszego postępowania i przygotowania się do leczenia oraz informuje pisemnie pacjenta o terminie udzielenia świadczenia wraz z uzasadnieniem przyczyny wyboru tego terminu.
  • Pacjenci wpisywani są do kolejki oczekujących,  realizacja skierowań dokonywana jest według kolejności wpisów w Księdze Oczekujących.
  • Pacjent w wyznaczonym terminie zgłasza się do wskazanego uprzednio miejsca gdzie przedkłada dokument potwierdzający tożsamość. Dokonywana jest weryfikacja jego uprawnień do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, a następnie jest kierowany do lekarza.
  • Lekarz dokonuje oceny stanu pacjenta, analizuje dostarczone wyniki badań i ew. posiadaną dokumentację medyczną przez pacjenta i inne istotne dokumenty, na podstawie czego podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjenta do szpitala.
  • Pacjent powinien posiadać własną bieliznę, piżamę, artykuły higieny osobistej, ubranie – strój lub dres do ćwiczeń.
Przydatne linki:
link do strony dla pacjentów Trzymajmy się Razem:
http://3majmysierazem.pl/
link do strony Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego:
http://www.reumatologia.ptr.net.pl/

Sponsorzy

Oddział Reumatologiczny Szpitala Specjalistycznego im. J. DIetla w Krakowie sponsoruje firma Roche Polska.

Zapraszamy na stronę: www.rzsporozmawiajmy.pl

Skip to content