Poradnia Leczenia Bólu

al. Focha 33,  30-119 Kraków

tel. 12 68 76 460, 12 68 76 461
fax 12 68 76 331

Dojazd komunikacją miejską - ul. Focha 33

1. INFORMACJA O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

  • Poradnia zajmuje się kompleksowym leczeniem zespołów bólowych. W procesie leczenia wykorzystywane są metody diagnostycznych i terapeutycznych blokad.
  • Farmakoterapia oraz neuromodulacja (akupunktura). W wybranych przypadkach uzupełnia się diagnozę badaniami obrazowymi. Istnieje możliwość kierowania pacjenta do zabiegów fizjoterapeutycznych jako kontynuacje leczenia.

2. LECZONE SCHORZENIA

  • przewlekłe zespoły bólowe (migreny, bóle napięciowe)
  • przewlekłe bóle twarzy (neuralgia nerwu trójdzielnego)
  • zespoły bólowe kręgosłupa
  • bóle stawowe w przebiegu zmian zwyrodnieniowych
  • neuralgie (półpaśccowa, cukrzycowa)
  • zespół bolesnego barku

3. CECHY SPECYFICZNE DLA KOMÓRKI

  • Diagnostyczne i terapeutyczne blokady.
  • Neuromodulacja (akupunktura).

dr n. med. Wojciech Słodowski
lek. med. Marceli Sternak

Rejestracja:

Rejestracja do poradni odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich od poniedziałku do piątku:
w rejestracji: w godz. 7:30 – 17:00
telefonicznie, faxem: w godz. 10:00 – 14:00
tel. 12 68 76 460 lub 461
fax. 12 68 76 331
Rejestracja internetowa

Zasady przyjęcia:

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych jest ustalane w systemie eWUŚ. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji wymagane jest złożenie oświadczenia lub okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne.
Lekarze specjaliści przyjmują na podstawie skierowań i po wcześniejszej rejestracji. Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wymagane od pacjentów dokumenty:

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Wymagane badania od pacjentów, szczególnie pierwszorazowych:

Morfologia, OB, badanie ogólne moczu.
Karty informacyjne z dotychczasowych hospitalizacji.
Aktualnie przyjmowane leki.
Skip to content