Szybka diagnostyka olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic

OLBRZYMIOKOMÓRKOWE ZAPALENIE TĘTNIC – ZAGROŻENIE NIEODWRACALNĄ UTRATĄ WZROKU

W ramach Małopolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie uruchomiona została procedura szybkiej ścieżki rozpoznawania i leczenia olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic.
Ze względu na ryzyko trwałej utraty wzroku konieczne jest szybkie rozpoznanie i leczenie choroby. Zapewniamy pacjentom konsultację reumatologa oraz badanie ultrasonograficz-ne tętnic skroniowych i pachowych w ciągu jednego dnia roboczego od skierowania. W przypadkach wątpliwych może być konieczna biopsji tętnicy skroniowej.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW
Pacjenci kierowani są do Oddziału Reumatologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przez lekarzy podejrzewających olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic,
W ramach konsultacji kwalifikującej do przyjęcia wykonane będzie badanie nieinwazyjne – usg tętnic skroniowych, twarzowych, pachowych, podobojczykowych, lub innych tętnic podejrzanych o proces zapalny.
W przypadku potwierdzenia w USG zmian zapalnych w tętnicach może być konieczna hospitalizacja celem:
– wykonania innych procedur diagnostycznych, w tym biopsji tętnicy skroniowej (zabieg
inwazyjny wykonywany w Oddziale Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów
Endowaskularnych Szpitala Jana Pawła II ul. Prądnicka 80)
– leczenia dożylnego

INFORMACJA DLA LEKARZY

Pacjenci kierowani są do Oddziału Reumatologii w przypadku podejrzenia olbrzymiokomórkowego zapalenie tętnic.
Typowe objawy choroby to:
• nowy ból głowy
• przeczulica okolicy skroniowej, wyczuwalne palpacyjnie, tkliwe tętnice skroniowe
• gorączka, sztywność poranna, utrata masy ciała
• objawy polimialgii reumatycznej – bóle obręczy barkowej i biodrowej
• ból żuchwy/języka przy jedzeniu – tzw. chromanie żuchwy/języka
• nagła bezbolesna utrata wzroku lub zaburzenia widzenia

UWAGA!

Zgodnie z algorytmem szybkiej ścieżki diagnostycznej olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic /link do pobrania – plik w formacie pptx/ w przypadku wystąpienia objawów niedokrwiennych tj.: nagła utrata wzroku, zaburzenia widzenia lub objawy neurologiczne, należy pilnie skierować pacjenta do najbliższego SOR-u w celu wykluczenia innych stanów zagrażających zdrowiu lub życiu. Taki pacjent powinien być w pierwszej kolejności skonsultowany przez okulistę i neurologa.

WAŻNE! Pacjent z podejrzeniem olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic, a zwłaszcza objawami niedokrwiennymi zapowiadającymi utratę wzroku – tj. z chromaniem żuchwy i języka, przemijającymi zaburzeniami widzenia, nagłym zaniewidzeniem, powinien mieć włączone leczenie jeszcze przed potwierdzeniem rozpoznania. Zalecane podanie dożylne metyloprednisolonu iv 500-1000 iv przez 3 kolejne dni lub dopuszczalnie doustnie prednizon – ok.60 mg/d / tj. 0.75-1mg/kg/mc/
Pacjenci bez objawów niedokrwiennych – 40 mg prednizonu/d

ZASADY PRZYJĘCIA:
1. Formularz zgłoszeniowy / link do dokumentu w formacie docx/ wypełniony przez lekarza kierującego należy wysłać faxem na nr :12 6876262 lub mailem na adres: reumatologia@dietl.krakow.pl.
i
2.Skierowanie do Poradni Reumatologicznej. Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych jest ustalane w systemie eWUŚ. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji wymagane jest złożenie oświadczenia lub okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne.”

Wymagane dokumenty od pacjentów:
Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie
Klinika Reumatologii i Immunologii, Małopolskie Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji
31-121 Kraków, ul. Skarbowa 1

Skip to content