Certyfikaty i Akredytacje

W dniach 23-25 września 2020r r. Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie kolejny raz pozytywnie przeszedł wizytę akredytacyjną i uzyskał po raz trzeci CERTYFIKAT AKREDYTACJI nadawany przez Ministra Zdrowia.  Na 1305 szpitali zarejestrowanych w Polsce certyfikat akredytacji uzyskało tylko 176 szpitali, w Małopolsce na 40 szpitali certyfikat ma 19 szpitali, a w samym Krakowie tylko 9  (dane wg stanu na dzień 31.05.2022 r.)


Uzyskanie przez Szpital certyfikatu akredytacji oznacza dla pacjentów zapewnienie wysokiej jakości udzielanych świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów.

Akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą metodą poprawy poziomu świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów. To system mechanizmów zmniejszających zagrożenia związane z pobytem pacjenta w szpitalu. Realizacja standardów akredytacyjnych przez Szpital okresowo sprawdzana jest przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – niezależną, zewnętrzną instytucję powołaną do tego celu przez Ministra Zdrowia. Oceny dokonuje się wg mierzalnych kryteriów oceny jednakowych dla każdego ze szpitali. Dlatego możliwe jest porównanie poziomu ich spełniania w odniesieniu do innych placówek. Nasz szpital uzyskał bardzo dobrą pozycję wśród szpitali akredytowanych.

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie wdrożył również System zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001-2015. Uzyskał już pięciokrotnie Certyfikat Jakości w zakresie Świadczenia stacjonarnych usług medycznych oraz usług ambulatoryjnych w ramach diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

Pierwsza Certyfikacja odbyła się w styczniu 2010 r. ostatnia w marcu  2022 r. Obecny Certyfikat jest ważny do 01.03.2025 r. Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w przedmiotowej normie i uwzględniają osiem zasad jakości:

  1. wzmocnione zorientowanie na klienta powodujące wzrost jego zadowolenia
  2. kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju
  3. zaangażowanie pracowników i wzrost ich motywacji
  4. podejście procesowe – skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów
  5. systemowe podejście do zarządzania
  6. ciągłe doskonalenie
  7. rzeczowe podejście do podejmowania decyzji
  8. tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości

 


Certyfikat ISO

Certyfikat Akredytacyjny

Skip to content