Oddział Ortopedii

budynek_focha33

Dane kontaktowe


al. Focha 33, 30-119 Kraków

tel. 12 68 76 500
fax 12 68 76 502

Dojazd komunikacją miejską - al. Focha 33

O Oddziale


 

   Szpital im. J. Dietla znany na rynku medycznym z leczenia schorzeń narządu ruchu poszerzył swoją działalność medyczną o możliwości leczenia operacyjnego tych schorzeń. Z myślą o pacjentach wymagających interwencji chirurgicznej w dniu 02.04.2013 r. uruchomiony  został  nowoczesny Oddział Ortopedii i  Chirurgii Kręgosłupa, stanowiący dopełnienie oferty leczniczej szpitala. Tym samym stał się placówką mającą możliwość w ramach jednego szpitala kompleksowego leczenia pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu, zarówno zachowawczego jak i operacyjnego, z możliwością pełnego ich usprawniania w ramach Oddziału Rehabilitacji.
   Dzięki zatrudnieniu wyspecjalizowanej kadry medycznej lekarzy posiadających specjalizację zarówno w dziedzinie ortopedii jak i neurochirurgii zapewniamy pełen wachlarz zabiegów operacyjnych. Specjalizujemy się w operacjach z zakresu chirurgii kręgosłupa, reumortopedii oraz w zabiegach artroskopowych stawów. Stosujemy całą gamę zabiegów od alloplastyki dużych i małych stawów po małoinwazyjne – endoskopowe metody operacyjne. Każdorazowo dobór metody leczenia odbywa się na zasadzie indywidualnych wskazań medycznych, po wnikliwej ocenie stanu zdrowia, przy współudziale lekarzy z oddziałów reumatologii, neurologii i rehabilitacji medycznej. Taka współpraca gwarantuje przeprowadzenie zabiegu w najbardziej optymalnym okresie choroby, a możliwość wczesnej pooperacyjnej rehabilitacji umożliwia pełny powrót do zdrowia. Nowoczesne wyposażenie oddziału m.in.: mikroskop operacyjny, artroskop najnowszej generacji, umożliwiają i gwarantują najwyższe standardy leczenia pacjentów.
   Oddział posiada obecnie dwie nowoczesne sale operacyjne w pełni zintegrowane z systemem teleradiologii szpitala, a także 27 łóżek: w komfortowych  salach, w tym 5 łóżek wzmożonego nadzoru dla chorych w okresie pooperacyjnym: w pełni centralnie monitorowanych i zlokalizowanych.
 • Ośrodek wysokospecjalistyczny, w zakresie leczenia pacjentów ze złożonymi schorzeniami  kręgosłupa.
 • Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie (zachowawcze, chirurgiczne) patologii kręgosłupa.
 • Oddział jest ośrodkiem specjalizującym się w leczeniu pacjentów z wadami kręgosłupa o charakterze wrodzonym jak i nabytym.
 • Ośrodek ściśle współpracuje z Kliniką Neurochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w zakresie leczenia pacjentów, jak również szkolenia specjalistycznego lekarzy w dziedzinie neurochirurgii.

Co leczymy


Operacje ortopedyczne

 • Wszczepienie endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego, stawów śródręczno-palcowych ręki (alloplastyka totalna).
 • Operacje korekcyjne rąk, łokci, kolan, stóp zniekształconych przez proces zapalny.
 • Operacje profilaktyczne i rekonstrukcyjne ścięgien: tenosynowektomie prostowników i zginaczy palców, rekonstrukcje zerwanych ścięgien.
 • Operacje zespołów uciskowych nerwów obwodowych (zespół cieśni nadgarstka i inne).
 • Usunięcie uszkodzonej łąkotki metodą artroskopową.
 • Rekonstrukcja artroskopowa więzadła krzyżowego przedniego/tylnego.
 • Artroskopia lecznicza kolana w przypadkach inne niż w/w.
 • Artroskopia stawu skokowego/barkowego/łokciowego.
 • Artroskopowe zeszycie stożka rotatorów stawu barkowego.

 Operacje chirurgii kręgosłupa – neurochirurgii

Operacje wykonywane z dostępu przedniego i tylnego. Metody stosowane indywidualnie zgodnie ze wskazaniami medycznymi klasyczne i małoinwazyjne – pełny zakres:
 • endoskopowe usunięcie dysku lędźwiowego metodą ENDOSPINE,
 • mikrochirurgiczne usunięcie dysku lędźwiowego,
 • artroplastyka dysku lędźwiowego z dostępu przedniego,
 • dyscektomia lędźwiowa,
 • dyscektomia szyjna z artrodezą (implant sztywny) lub z artroplastyką (ruchoma proteza dysku),
 • stosowanie implantów w schorzeniach kręgosłupa, urazowych, zwyrodnieniowych, wrodzonych,
 • vertebroplastyka (cementowanie kręgu) w przypadku złamań osteoporycznych i naczyniaków trzonów kręgów w odcinku piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa,
 • kyphoplastyka w przypadku deformacji trzonów kręgów,
 • operacje zęba obrotnika z dostępu przez jamę ustną – tylną ścianę gardła,
 • operacje guzów kanału kręgowego – śródrdzeniowych, pod i nad-twardówkowych.

Operacje w zakresie nerwów obwodowych

 • Rekonstrukcje nerwów  obwodowych z użyciem przeszczepów kablowych.
 • Zespoły cieśni nerwów obwodowych i splotów nerwowych.

Personel


Ordynator: dr n. med. Robert Chrzanowski

Zastępca Ordynatora: dr n. med. Dariusz Sienkiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Bożena Piłat

lek. med. Michał Kłosiński

dr n. med. Maciej Piątkowski

dr n. med. Wojciech Słodowski (anestezjolog)

lek. med. Marceli Sternak (anestezjolog)
dr.n. med. Mariusz Kaliciński
lek. med. Piotr Łata

Dla pacjentów


Zasady przyjęć:

 • Przyjęcie do leczenia szpitalnego w trybie planowym odbywa się na podstawie skierowania lekarza na hospitalizację. Do skierowania lekarz kierujący dołącza wyniki badań, które uzasadniają wstępne rozpoznanie. Oryginał skierowania zostaje w dokumentacji szpitala.
 • Kwalifikacja do zabiegu przeprowadzana jest przez Ordynatora Oddziału, jego Zastępcę lub wyznaczonego lekarza i ma na celu dokonanie wstępnej oceny stanu pacjenta, podjęcie decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia, zakwalifikowanie go do kategorii medycznej (przypadek pilny/przypadek stabilny) i ew. ustalenie wstępnego terminu przyjęcia do leczenia. Lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań i konsultacji.
 • Pacjent zgłasza się do sekretariatu Oddziału ze skierowaniem do leczenia szpitalnego oraz dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.
 • Sekretarka Oddziału udziela pacjentowi stosownych informacji dotyczących trybu dalszego postępowania i przygotowania się do leczenia oraz informuje pisemnie pacjenta o terminie udzielenia świadczenia.
 • Pacjent w wyznaczonym terminie zgłasza się do wskazanego uprzednio miejsca gdzie przedkłada dokument potwierdzający tożsamość. Dokonywana jest weryfikacja jego uprawnień do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, a następnie jest kierowany do lekarza.
 • Lekarz dokonuje oceny stanu pacjenta, analizuje dostarczone wyniki badań i ew. posiadaną dokumentację medyczną przez pacjenta i inne istotne dokumenty, na podstawie czego podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjenta do szpitala.
 • Pacjent powinien posiadać własną bieliznę, piżamę, artykuły higieny osobistej.

Przed planowanym zabiegiem operacyjnych konieczne jest  wykonanie szczepień wzw B.

Skip to content