Zwiększenie potencjału leczniczego

Zwiększenie potencjału leczniczego oraz budowa zbiornika na gazy medyczne w Szpitalu Dietla w Krakowie w związku z COVID-19

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 30.03.2022 pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie reprezentowanym przez Pana Dyrektora Wojciecha Zarębę oraz Wojewodę Małopolskiego – Pana Łukasza Kmitę

Kwota projektu ogółem: 1 200 000 zł

Kwota dofinansowania ze środków Budżetu Państwa: 1 200 000 zł

W ramach realizacji projektu zaplanowano:
• rozbudowę instalacji tlenowej o zewnętrzny zbiornik tlenu ciekłego wraz z parownicami, stacją zagazowania ciekłego tlenu oraz rezerwową rozprężalnią tlenu.
• modernizację i doposażenie izby przyjęć

Zwiększenie wydajność instalacji tlenowej poprawi możliwości organizacyjne i pobytowe Pacjentów wymagających kuracji tlenowej w ramach ich hospitalizacji związanej z COVID-19. Planowana modernizacja izby przyjęć wraz z wyposażeniem zwiększy bezpieczeństwo epidemiologiczne z uwagi na możliwość separacji pacjentów podejrzanych/zakażonych od personelu nie-Covidowego oraz pozostałych Pacjentów.
Zakończenie projektu zaplanowane jest na koniec roku 2022 r.

Skip to content