Zakup aparatury i sprzętu medycznego – sprzęt rehabilitacyjny

Zakup aparatury i sprzętu medycznego – sprzęt rehabilitacyjny

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 10.11.2022 pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie reprezentowanym przez Pana Dyrektora Wojciecha Zarębę oraz Wojewodę Małopolskiego – Pana Łukasza Kmitę

Kwota projektu ogółem: 199 999,95 zł

Kwota dofinansowania ze środków Budżetu Państwa: 199 999,95 zł

W ramach realizacji projektu zaplanowano zakup:
• Aparat do magnetoterapii – 2 szt.
• System masters – 2 kpl.
• Aparat do laseroterapii – 2 szt.
• Stół do rehabilitacji – 6 szt.
• Bieżnia rehabilitacyjna – 1 szt.

Zakończenie projektu zaplanowane jest na grudzień 2022 r.

 

Skip to content