Modernizacja budynku Szpitala przy al. Focha

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Modernizacja budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy al. Focha w celu ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Województwa Małopolskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 14: REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.1: REACT-EU dla zdrowia

Kwota projektu ogółem: 19 698 383,36
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 10 550 749,19 zł
Kwota dofinansowania z UE: 8 999 789,06 zł
Kwota dofinansowania z Budżetu Województwa Małopolskiego: 10 578 439,94 zł

Cele projektu:

 • zwiększenie dostępności mieszkańców do usług zdrowotnych w kontekście zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej i demograficznej.
 • modernizacja bazy leczniczej oraz sanitarnej poprawi bezpieczeństwo epidemiologiczne i warunki pobytu Pacjentów oraz warunki pracy Personelu Szpitala
 • modernizacja i doposażenie oddziałów wpłynie na zapewnienie kompleksowej, skoordynowanej opieki nad chorym umożliwiającej szybszy powrót chorego i osób sprawujących nad nim opiekę do aktywności zawodowej, co pozwoli na złagodzenie skutków gospodarczych związanych z pandemią COVID -19

Zakres prac:  

 • przebudowa i modernizacja oddziałów: Ortopedii, Rehabilitacji oraz pomieszczeń na poziomie -2, -1, 0, -1 w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy al. Focha 33 w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia
  • kompleksowa modernizacja sal chorych, pomieszczeń personelu medycznego oraz zaplecza socjalnego na oddziałach Ortopedii i Rehabilitacji,
  • wykonanie nowej instalacji gazów medycznych (O,V,A) wraz z montażem paneli gazów medycznych
  • wykonanie nowych instalacji sanitarnych: instalacji centralnego ogrzewania, instalacji kanalizacji sanitarnej (pionowej i poziomej), instalację hydrantową, instalację wody zimnej/ciepłej, modernizację
  • modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
  • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej
  • wykonanie nowej instalacji elektrycznej, instalacji oświetlenia awaryjnego, wykonanie nowej instalacji niskoprądowej w tzw. „starej części” budynku.
  • wykonanie zbiornika rezerwowego wody pitnej
  • Zakup wyposażenia (zakup mebli oraz wyposażenia sal chorych oraz pomieszczeń personelu, zakup sprzętu komputerowego)
  • Zakup sprzętu medycznego (m.in. zestaw do endoskopii kręgosłupa oraz zestaw do artroskopii)

Skip to content