Planowane zniszczenie dokumentacji medycznej

Planowane zniszczenie dokumentacji medycznej

Szpital Spec. im. J. Dietla w Krakowie zawiadamia o planowanym zniszczeniu
wewnętrznej indywidualnej dokumentacji medycznej (historie chorób) pacjentów
leczonych w 1999 i 2000 r. Osoby zainteresowane odbiorem oryginału
dokumentacji tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba
upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać w/w dokumentację, po
uprzednim złożeniu wniosku, do dnia 31.12.2021 r., od poniedziałku do
piątku, w godzinach 8:00-15:00, w Dziale Dokumentacji Medycznej przy ul.
Skarbowej 1. Po w/w terminie dokumentacja zostanie przeznaczona do
zniszczenia zgodnie z obowiązującą procedurą.

Zmiany w udzielaniu świadczeń

Ze względu na okres okołoświąteczny nie będą udzielane świadczenia medyczne:

1) W dniu 24.12.2021 r. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oraz Rehabilitacja Ambulatoryjna przy ul. Skarbowej 1 w Krakowie
2) W dniu 24.12.2021 r. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oraz Rehabilitacja Ambulatoryjna przy ul. Focha 33 w Krakowie
3) W dniu 24.12.2021 r. Poradni Reumatologicznej i Immunologicznej zlokalizowanej przy ul. Batorego 3 w Krakowie.
4) W dniu 24.12.2021 r. Przychodni Przyszpitalnej zlokalizowanej przy al. Focha 33 w Krakowie.
5) W dniu 07.01.2022 r. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oraz Rehabilitacji Ambulatoryjnej przy ul. Focha 33 w Krakowie.

Ponadto nastąpi wcześniejsze zamknięcie Przychodni Przyszpitalnej przy al. Focha 33 w dniu 31.12.2021 r. (sylwester). W tym dniu Przychodnia Przyszpitalna będzie czynna w godzinach od 7.00. do 12.00.
oraz
w dniach 30.12.2021 – 07.01.2022 r. w Kriokomorze Działu Fizjoterapii przy al. Focha 33 będą prowadzone niezbędne prace konserwatorskie, dlatego, w tym czasie nie będą realizowane zabiegi w tym zakresie.

Skip to content