Nowa karetka

Pierwszy Minister Zdrowia

Minęła 28 rocznica powołania pierwszego demokratycznego Rządu, na czele które stanął premier Tadeusz Mazowiecki.

Funkcję Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej powierzono wówczas dr Andrzejowi Kosiniakowi – Kamyszowi, obecnie Dyrektorowi

naszego Szpitala. Sprawowanie urzędu ministerialnego przez dr Andrzeja Kosiaka – Kamysza zapisało się w historii ochrony zdrowia

w Polsce rozpoczęciem wielu kluczowych przemian, które w znaczący sposób poprawiły sytuację pacjentów

oraz personelu medycznego.

O roli dyrektora Andrzeja Kosiniaka – Kamysza w procesie demokratycznych przemian przeczytać można w magazynie Dziennika Polskiego

Artykuł – Dziennik Polski

Akredytacja

W miesiącu lipcu Szpital został poddany ocenie akredytacyjnej przez zespół oceniający Centrum Monitorowania Jakości.

W miesiącu sierpniu Szpital uzyskał informację o pozytywnej ocenie akredytacyjnej.

Skip to content