Oddział Neurologii

budynek_skarbowa

Dane kontaktowe


ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków

tel. 12 68 76 250
fax 12 68 76 252

Dojazd komunikacją miejską - ul. Skarbowa 1

O Oddziale


Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu dysponuje 38 łóżkami, w tym 16 łóżek w Pododdziale Udarowym; 9 łóżek jest przeznaczonych dla chorych wymagających intensywnego nadzoru neurologicznego.
Pacjentom wykonujemy badania diagnostyczne: TK głowy i kręgosłupa, NMR głowy i kręgosłupa, USG met. Dopplera tt. przedszaszkowych, EEG, badania kardiologiczne: ECHO serca, EKG met. Holtera, Holter RR.
Istnieje możliwość wysokospecjalistycznych konsultacji.
Oddział dysponuje Pracownią EEG, w ramach Poradni Przyoddziałowej w programach lekowych pozostają chorzy ze stwardnieniem rozsianym i dystonią.
Od 2010 r. chorzy z zawałem mózgu są leczeni trombolitycznie przez wysokowykwalifikowaną kadrę Oddziału. Po zakończonym leczeniu w Pododdziale Udarowym, pacjent w razie potrzeby jest przenoszony do Oddziału Rehabilitacji tut. szpitala.
W 2013 r. Oddział Neurologii został wyremontowany i zmodernizowany. Skuteczność leczenia zapewnia doświadczony zespół lekarsko-pielęgniarski, specjaliści rehabilitacji, psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy.

Co leczymy


W Oddziale są leczeni i diagnozowani chorzy z udarem mózgu, przemijającym niedokrwieniem mózgu, padaczką, miastenią, stwardnieniem rozsianym, bólami głowy, chorobami zwyrodnieniowymi ośrodkowego układu nerwowego ( ch. Parkinsona, ch. Alzheimera i inne), zespołami bólowymi kręgosłupa.

Personel


Lekazz Kierujący Oddziałem : dr n. med. Anna Helon

Zastępca : lek. med. Wiesława Sotowska

Pielęgniarka Oddziałowa: piel. dypl. Dorota Skóra

lek. med. Romana Giza

lek. med. Aneta Zachara

dr n. med. Małgorzata Krawczyk

lek. med. Jolanta Moskała

lek. med. Gabriela Szczykowska

lek. med. Marta Szkaradek

lek. med. Marcin Wolfinger

lek. med. Agnieszka Augustynek

lek. med. Michał Korzeński

lek. med. Marta Cygoń

lek. med. Łukasz Małecki

Dla pacjentów


Pacjenci przyjmowani są do leczenia na podstawie skierowania do szpitala. Bez skierowania realizowane są przyjęcia w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia i bezpośredniego zagrożenia życia.

Zasady przyjęć:

  • Przyjęcie do leczenia szpitalnego na podstawie skierowania od lekarza na hospitalizację odbywa się w Centralnej Izbie Przyjęć przy ul. Skarbowej 1.
    Do skierowania lekarz kierujący dołącza wyniki badań, które uzasadniają wstępne rozpoznanie. Oryginał skierowania zostaje w dokumentacji szpitala.
  • Pacjent zgłasza się do Centralnej Izby Przyjęć ze skierowaniem do leczenia szpitalnego wraz z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.
  • Lekarz Centralnej Izby Przyjęć dokonuje oceny stanu pacjenta, analizuje dostarczone wyniki badań i ew. posiadaną dokumentację medyczną przez pacjenta i inne istotne dokumenty, na podstawie czego podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjenta do szpitala.
  • Pacjent powinien posiadać własną bieliznę, piżamę, artykuły higieny osobistej.
Skip to content