Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

31-121 Kraków, ul. Skarbowa 1
KIEROWNIK LABORATORIUM mgr Alicja Baran


Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej jest wyposażony w nowoczesny, wysokiej klasy sprzęt, na którym wykonuje się ok. 420 000 badań rocznie. Przeprowadza się je w pracowniach: hematologii, serologii, immunologii, koaguologii, gazometrii, immunochemii, biochemii klinicznej i analityki ogólnej. Pracownicy laboratorium biorą czynny udział w programach badawczych i pracach naukowych. W perspektywie, w miarę potrzeb diagnostycznych szpitala, przewidywane jest poszerzenie spektrum usług laboratoryjnych. Pracownia wykonuje badania dla pacjentów poszczególnych Oddziałów, Centralnej Izby Przyjęć, Przychodni Przyszpitalnej, Lekarza Zakładowego, Poradni Reumatologicznej przy ul. Batorego, Poradni Reumatologicznej przy al. Focha oraz dla pacjentów objętych programami lekowymi.
Zakład Diagnostyki wykonuje także badania odpłatne na rzecz jednostek i zakładów pracy, z którymi Szpital zawarł stosowne umowy oraz dla osób fizycznych. W przypadku badań z krwi obowiązuje reguła zgłaszania się na czczo.

 

W przypadku zażywania leków należy zasięgnąć informacji, co do postępowania przed badaniem w związku z możliwością zafałszowania wyników.
Ze skierowaniem (bezpłatnie): w Punkcie Pobrań Przychodni Przyszpitalnej przy al. Focha 33 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 8.30

 

Odpłatnie: w Punkcie Pobrań Przychodni Przyszpitalnej przy al. Focha 33 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 8.30. lub w Punkcie Pobrań Laboratorium ul. Skarbowej 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 10.00.
Odbiór wyników w Laboratorium codziennie w godz. od 8.00 do 20.00. Szczegółowy wykaz badań wraz z cenami znajduje się w Punktach pobrań.
Skip to content