Oddział Reumatologii – al. Focha

budynek_focha33

Dane kontaktowe


al. Focha 33, 30-119 Kraków – od dnia 13.01.2023 (na czas remontu) oddział funkcjonuje w budynku przy ul. Skarbowej 1

tel. 12 68 76 420
fax 12 68 76 422

Dojazd komunikacją miejską - al. Focha 33

O Oddziale


 

 • Oddział całodobowy liczący 33 łóżka.
 • Udzielane są świadczenia z zakresu hospitalizacji pacjentów pełnoletnich, cierpiących z powodu schorzeń narządu ruchu.
 • Diagnostyka i leczenie schorzeń reumatycznych, szczególnie schorzeń zapalnych – RZS, ZZSK, ŁZS, układowe choroby tkanki łącznej.
 • Kompleksowe leczenie farmakologiczne standardowe, wsparte możliwością leczenia rehabilitacyjnego.
 • Leczenie biologiczne w agresywnych postaciach schorzeń reumatycznych – programy lekowe.
 • Wysoko i wszechstronnie wykwalifikowana kadra Oddziału zapewnia wysoki poziom leczenia i diagnostyki.
 • Skuteczność procesu leczenia wspomaga doświadczony zespół pielęgniarek i specjalistów rehabilitacji.
 • Lekarze Oddziału Reumatologii pracują jednocześnie w Poradni Reumatologicznej przy al. Focha 33.
 • Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu reumatologii (ilość miejsc: 7) i staży kierunkowych (ilość miejsc: 7) dla specjalizacji takich jak: choroby wewnętrzne, neurologia, ortopedia, rehabilitacja, dermatologia i kardiologia.
 • Oddział prowadzi badania kliniczne.
 • Diagnostyka laboratoryjna w zakresie podstawowym i specjalistycznym, immunologicznym.
 • Diagnostyka narządowa m.in. USG, EEG, kapilaroskopia, badanie czynności układu oddechowego, krążenia, badanie przewodu pokarmowego.
 • Diagnostyka obrazowa – RTG, CT, MRI.
 • Konsultacje specjalistyczne.
 • Pacjenci hospitalizowani mają zapewniony dostęp do badań wykonywanych przez podwykonawców.

Co leczymy


 • reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze przewlekłe zapalenia stawów (u osób dorosłych)
 • toczeń rumieniowaty układowy
 • zapalenia skórno-mięśniowe i wielomięśniowe
 • twardzina układowa
 • zapalenie naczyń
 • odczynowe zapalenia stawów
 • spondyloartropatie (ŁZS, ZZSK)
 • krystalopatie
 • ciężka choroba zwyrodnieniowa

Personel


Ordynator: lek. med. Jolanta Bucka

Zastępca Ordynatora: dr n. med. Beata Śliwowska

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Jolanta Wiertek

lek. med. Anna Garmulewicz-Kleczyńska

dr n. med. Jacek Olas

lek. med. Marek Zieliński

dr n. med. Ewa Zimmer-Satora

lek. med. Renata Kolasa

dr n. med. Alicja Włoch

Dla pacjentów


Przyjęcie do leczenia szpitalnego w trybie planowym odbywa się na podstawie skierowania od lekarza na hospitalizację. Do skierowania lekarz kierujący dołącza wyniki badań, które uzasadniają wstępne rozpoznanie. Oryginał skierowania zostaje w dokumentacji szpitala. Skierowanie do Oddziału może zostać dostarczone do szpitala osobiście, przez osobę trzecią lub pocztą. Na skierowaniu należy wskazać do siebie numer telefonu do kontaktu w celu ustalenia terminu kwalifikacji.

Zasady przyjęć:

 • Kwalifikacja do przyjęcia na Oddział przeprowadzana jest przez Ordynatora Oddziału, jego Zastępcę lub wyznaczonego lekarza i ma na celu dokonanie wstępnej oceny stanu pacjenta, podjęcie decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia, zakwalifikowanie go do kategorii medycznej (przypadek pilny/ przypadek stabilny) i ew. ustalenie wstępnego terminu przyjęcia do leczenia. Lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań i konsultacji. Wymagane badania od każdego pacjenta to: pisemna opinia od lekarza stomatologa o braku ognisk zapalnych w jamie ustnej.
 • Pacjent zgłasza się do sekretariatu danego Oddziału ze skierowaniem do leczenia szpitalnego oraz dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.
 • Sekretarka Oddziału udziela pacjentowi stosownych informacji dotyczących trybu dalszego postępowania i przygotowania się do leczenia oraz informuje pisemnie pacjenta o terminie udzielenia świadczenia wraz z uzasadnieniem przyczyny wyboru tego terminu.
 • Pacjenci wpisywani są do kolejki oczekujących,  realizacja skierowań dokonywana jest według kolejności wpisów w Księdze Oczekujących.
 • Pacjent w wyznaczonym terminie zgłasza się do wskazanego uprzednio miejsca gdzie przedkłada dokument potwierdzający tożsamość. Dokonywana jest weryfikacja jego uprawnień do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, a następnie jest kierowany do lekarza.
 • Lekarz dokonuje oceny stanu pacjenta, analizuje dostarczone wyniki badań i ew. posiadaną dokumentację medyczną przez pacjenta i inne istotne dokumenty, na podstawie czego podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjenta do szpitala.
 • Pacjent powinien posiadać własną bieliznę, piżamę, artykuły higieny osobistej, ubranie – strój lub dres do ćwiczeń.
Skip to content