nadiśnienie tętnicze

III Oddział Chorób Wewnętrznych

budynek_skarbowa

Dane kontaktowe


ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków

tel. 12 68 76 230
fax 12 68 76 232

Dojazd komunikacją miejską - ul. Skarbowa 1

O Oddziale


59-łóżkowy oddział z 12-łóżkowym Pododdziałem Geriatrii. Oddział całodobowy, udzielający świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia pacjentów pełnoletnich. Rocznie przyjmuje ok. 2100 pacjentów. Zatrudnionych jest 12 lekarzy (11 ze specjalnością chorób wewnętrznych, 1 w trakcie specjalizacji). Asystenci posiadają dodatkowo inne specjalizacje – diabetologii, geriatrii, endokrynologii, balneologii i medycyny fizykalnej. Asystenci oddziału przyjmują pacjentów również w Przychodni Przyszpitalnej przy al. Focha 33 w poradniach: diabetologicznej, endokrynologicznej i geriatrycznej. Skuteczność procesu leczenia wspomaga doświadczony zespół pielęgniarek, dietetyczek i specjalistów rehabilitacji.
W Oddziale prowadzona jest działalność dydaktyczna dla lekarzy (praktyki studenckie, staże podyplomowe, szkolenia specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych) oraz studentów i słuchaczy kierunków medycznych szkół krakowskich – pielęgniarstwa, dietetyki, fizjoterapii i masażu.
Pacjenci hospitalizowani mają zapewniony dostęp do szerokiego zakresu badań diagnostycznych zapewnianych m.in. przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej (m.in. tomografia, rezonans magnetyczny), Pracownię Endoskopii Przewodu Pokarmowego, Pracownię EEG, Pracownię Prób Czynnościowych Narządu Krążenia i Hemodynamiki oraz Pracownię Spirometrii. Pielęgniarki Oddziału realizują program szkolenia dla pacjentów z cukrzycą i ich rodzin w zakresie insulinoterapii, obsługi glukometrów i wstrzykiwaczy (penów) oraz diety.

Co leczymy


W oddziale diagnozowani i leczeni są pacjenci ze schorzeniami ogólnointernistycznymi (choroby układu pokarmowego, dróg oddechowych,  układu krążenia, nadciśnienie tętnicze), cukrzycą, zaburzeniami wydzielania wewnętrznego (choroby endokrynologiczne), pacjenci geriatryczni.

Personel


Lekarz Kierujący Oddziałem lek. med. Joanna Włodarczyk

Zastępca: lek. med. Joanna Wyka

Zastępca: lek. med. Damian Urban

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej: mgr pielęgniarstwa, spec. piel. zachowawczego  Izabela Sowińska

lek. med. Marta Bartuzi

lek. med. Łukasz Cherian

lek. med. Michał Kuboń

lek. med. Karolina Paprocka

lek. med. Magdalena Wieczorek

lek. med. Magdalena Zając-Derenda

lek. med. Szczepański Mateusz

Lekarze rezydenci :

lek. med. Elżbieta Bosak- Starzewska

lek. med. Marta Brasse

lek. med. Katarzyna Budziak

lek. med. Monika Buszko

lek. med. Milena Kosidło

lek. med. Sylwia Orkisz

lek. med. Aleksandra Półtorak

lek. med. Małgorzata Tumułka

lek. med. Andrzej Ziółkowski

lek. med. Joanna Tytoń

lek. med. Iwona Lenartowicz

Dla pacjentów


Pacjenci przyjmowani są do leczenia na podstawie skierowania do szpitala. Bez skierowania realizowane są przyjęcia w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia i bezpośredniego zagrożenia życia.

Zasady przyjęć:

  • Przyjęcie do leczenia szpitalnego na podstawie skierowania lekarza na hospitalizację odbywa się w Centralnej Izbie Przyjęć przy ul. Skarbowej 1.
    Do skierowania lekarz kierujący dołącza wyniki badań, które uzasadniają wstępne rozpoznanie. Oryginał skierowania zostaje w dokumentacji szpitala.
  • Pacjent zgłasza się do Centralnej Izby Przyjęć ze skierowaniem do leczenia szpitalnego wraz z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.
  • Lekarz Centralnej Izby Przyjęć dokonuje oceny stanu pacjenta, analizuje dostarczone wyniki badań i ew. posiadaną dokumentację medyczną przez pacjenta i inne istotne dokumenty, na podstawie czego podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjenta do szpitala.
  • Pacjent powinien posiadać własną bieliznę, piżamę, artykuły higieny osobistej.
Skip to content