News

Odwołanie wstrzymania odwiedzin pacjentów

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, w związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej w Szpitalu, odwołuje wstrzymanie odwiedzin pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla przy ul. Skarbowej 1 w Krakowie na oddziałach:
1) I Oddział Chorób Wewnętrznych i Alergologii,
2) II Oddział Chorób Wewnętrzny i Gastroenterologii,
3) III Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych,
4) Oddział Kardiologii.
Na oddziałach Szpitala przy ul. Skarbowej 1 oraz ul. Focha 33 nadal obowiązuje Zarządzenie
nr 22/2022 z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zasad postępowania w związku
z odwiedzinami pacjentów w czasie pandemii SARS-CoV-2.

Likwidacja Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, przy ul. Skarbowej 1 w Krakowie

W związku z zakończeniem działalności medycznej z dniem 26 października 2022 roku, na Oddziale Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, przy ul. Skarbowej 1 w Krakowie,

uprzejmie informujemy, iż aktualnie nie są przyjmowane skierowania
do ww. Oddziałów.

Informujemy również, iż po dniu 26 października, 2022 roku, nie będą realizowane
świadczenia w stosunku do Pacjentów zarejestrowanych na liście oczekujących na
rehabilitację stacjonarną ogólnoustrojową i neurologiczną.

W związku z powyższym, prosimy Pacjentów o kontakt telefoniczny lub osobisty
z ww. Oddziałem, celem ustalenia sposobu odbioru skierowania oraz zaświadczenia
o wpisaniu na listę oczekujących. Jednocześnie informujemy, że świadczenia rehabilitacyjne
mogą Państwo uzyskać w innych jednostkach, na podstawie odebranych skierowań
z naszego Szpitala.

Wstrzymanie odwiedzin pacjentów

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w związku z sytuacją epidemiologiczną w Szpitalu zarządza wstrzymania odwiedzin pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie.

W związku ze zwiększoną liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w następujących oddziałach na terenie Szpitala przy ul. Skarbowej 1:

  • I Oddział Chorób Wewnętrznych i Alergologii,
  • II Oddział Chorób Wewnętrzny i Gastroenterologii,
  • III Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych,
  • Oddział Kardiologii,

wprowadza się zakaz odwiedzin pacjentów.

W sytuacjach wyjątkowych odwiedziny pacjenta następują za zgodą Ordynatora/Lekarza kierującego oddziałem lub Lekarza prowadzącego.

Rzeczy dla pacjentów należy pozostawiać w portierni Szpitala w godzinach: 6.00 – 8.00; 12.00 – 13.30.

Produkty spożywcze dostarczane dla pacjentów należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Odwiedziny pacjentów wstrzymuje się do czasu poprawy sytuacji epidemiologicznej,
do odwołania.

Na pozostałych oddziałach Szpitala przy ul. Skarbowej 1 oraz ul. Focha 33 nadal obowiązuje Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zasad postępowania w związku
z odwiedzinami pacjentów w czasie pandemii SARS-CoV-2.

Pacjenci, Koledzy i Koleżanki oraz Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J.Dietla w Krakowie z ogromnym smutkiem żegnają  śp. dr Barbarę Niewiadomską.

Dyrekcja i Pracownicy Szpitala Specjalistycznego im. J.Dietla w Krakowie ze smutkiem żegnają ś.p. Elżbietę Kaim- długoletniego pracownika Działu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Elżbieta Kaim rozpoczęła pracę zawodową w 1972 r w Wojewódzkiej Przychodni Przemysłowej w Krakowie, a następnie w ZOZ nr 3 w Krakowie. W 2002 r podjęła pracę
w Krakowskim Szpitalu Reumatologii i Rehabilitacji włączonym do Szpitala Specjalistycznego im.J.Dietla w Krakowie.
W swojej pracy zawodowej Elżbieta Kaim wyspecjalizowała się w prowadzeniu badań diagnostycznych w zakresie immunologii i reumatologii. Była uczestnikiem zespołu prowadzącego unikalną diagnostykę układu antyoksydacyjnego płynu stawowego
w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów, jak również pionierskich badań nad zawartością mikro i makroelementów w płynie stawowym chorych na Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS).
Swoim unikalnym doświadczeniem zawodowym, jak i wyróżniającym się zaangażowaniem w pracę, Ewa Kaim przyczynia się do skuteczniejszej pomocy medycznej niesionej Pacjentom ze schorzeniami reumatologicznymi, leczonymi w Szpitalu Specjalistycznym im. J.Dietla w Krakowie.
Jej wysokie kompetencje, blisko 50 – letnie doświadczenie i poświęcenie zawodowe zostały docenione przez Ministra Zdrowia, który w 2021 roku odznaczył Elżbietę Kaim odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Rodzinie zmarłej ś.p. Elżbiety Kaim składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Planowane zniszczenie dokumentacji medycznej

Szpital Spec. im. J. Dietla w Krakowie zawiadamia o planowanym zniszczeniu
wewnętrznej indywidualnej dokumentacji medycznej (historie chorób) pacjentów
leczonych w 1999 i 2000 r. Osoby zainteresowane odbiorem oryginału
dokumentacji tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba
upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać w/w dokumentację, po
uprzednim złożeniu wniosku, do dnia 31.12.2021 r., od poniedziałku do
piątku, w godzinach 8:00-15:00, w Dziale Dokumentacji Medycznej przy ul.
Skarbowej 1. Po w/w terminie dokumentacja zostanie przeznaczona do
zniszczenia zgodnie z obowiązującą procedurą.
Skip to content