Pacjenci, Koledzy i Koleżanki oraz Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J.Dietla w Krakowie z ogromnym smutkiem żegnają  śp. dr Barbarę Niewiadomską.

Dr Barbara  Niewiadomska przez ponad 30 lat pracy w zawodzie lekarskim służyła pomocą medyczną wszystkim potrzebującym pomocy pacjentom.
Od 2005 roku do 2021 roku pełniła funkcję  ordynatora Oddziału Rehabilitacji w Szpitalu Specjalistycznym im J. Dietla w Krakowie (Al. Focha 33).
Od początku swej pracy zawodowej była zaangażowana w rozwój oddziału rehabilitacji narządu ruchu, który w obecnym kształcie jest wiodącym ośrodkiem leczenia rehabilitacyjnego dla Pacjentów z Krakowa. Lek.med. Barbara  Niewiadomska  swoim zaangażowaniem w pracę zawodową i poświęceniem dla Pacjentów w istotny sposób przyczyniała się do wzmocnienia potencjału krakowskiej rehabilitacji. Rozwój infrastruktury, merytoryczny, a przede wszystkim osobowy, jaki dokonał się w rehabilitacji dzięki Jej zaangażowaniu, jest gwarancją dostępności dla Pacjentów świadczeń zdrowotnych o najwyższej jakości, zapewniając chorym powrót do sprawności. Lek.med. Barbara  Niewiadomska była zaangażowana w rozwój naukowy krakowskiej rehabilitacji zarówno aktywnie działając w towarzystwach naukowych, uczestnicząc w organizacji konferencji naukowych oraz prowadząc badania naukowe. Była także aktywnie zaangażowana w proces kształcenia studentów fizjoterapii krakowskich uczelni, przekazując młodym pokoleniom najwyższe wzorce postępowania względem osób chorych oraz niepełnosprawnych. W okresie pandemii, Lek.med. Barbara  Niewiadomska była zaangażowana w organizację i pomoc w funkcjonowaniu Oddziału dla Pacjentów zakażonych COVID-19 utworzonego w Szpitalu Specjalistycznym im.J.Dietla w Krakowie  na bazie Oddziału  Rehabilitacji.
Za swoją działalność na rzecz ochrony zdrowia dr Barbara Niewiadomska została wyróżniona przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaczeniem Honoris Gratia.
Pogrążonym w żałobie członkom Rodziny składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Skip to content