Zmarł prof. dr hab. med. Henryk Gaertner

Zmarł prof. dr hab. med. Henryk Gaertner

Szpital Specjalistyczny im .J .Dietla w Krakowie z głębokim smutkiem informuje, iż w dniu 4 lutego 2020 r. zmarł w Krakowie wybitny polski lekarz, naukowiec i humanista – prof. dr hab. med. Henryk Gaertner.

Profesor Henryk Gaertner urodził się 23 marca 1922 r. w Lublinie w rodzinie o bogatych tradycjach prawniczych, muzycznych i humanistycznych. Szkołę podstawową i gimnazjum ukończył we Lwowie, a liceum w Krakowie. W 1939 roku rozpoczął studia lekarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim przerwane przez II wojną światową i jego aresztowanie przez gestapo.

Studia lekarskie ukończył w 1948 roku, a w 1951 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Klinice Hematologicznej u prof. Juliana Aleksandrowicza. Równocześnie ukończył studia muzyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 1960-61, jako stypendysta Fundacji Rockefellera kształcił się m.in. w Stanach Zjednoczonych, Francji i Niemczech, u boku takich sław jak prof. Jean Barnard.

W 1971 r. Henryk Gaertner objął stanowisko ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu oo. Bonifratrów (wówczas Szpitala Miejskiego im. Edmunda Biernackiego). W 1975 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1987 roku tytuł profesora zwyczajnego.

Na początku lat 80. XX wieku, wspólnie z dr med. Andrzejem Kosiniakiem – Kamyszem utworzył pierwszą w kraju Katedrę i Klinikę Medycyny Wsi, która do dziś funkcjonuje w strukturach Szpitala Specjalistycznego im .J. Dietla w Krakowie.

Profesor Gaertner kierował tą jednostką do 1994 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę.

Prof. Henryk Gaertner był nestorem polskiej hematologii i interny, wychowawcom wielu pokoleń lekarzy, autorem licznych monografii i podręczników medycznych, głównie z zakresu chorób wewnętrznych i hematologii, a także na tematy filozofii, etyki, deontologii lekarskiej i związków medycyny z muzyką, a także pionierem muzykoterapii.

Był członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw ogólnolekarskich, specjalistycznych i kulturalno-oświatowych, m.in. Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej, Stowarzyszenia Lekarzy Homeopatów, Polskiego Towarzystwa Psychosomatycznego, członkiem honorowym Haute Académie Internationale de Lutéce, Académie Européenne des Arts, Club des Intellectuels Français, i wielu innych. Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, medalami Gloria Medicinae oraz Medicus Magnus.

Był honorowym członkiem Zakonu Bonifratrów. W dniu 95. urodzin prof. Henryk Gaertner został wyróżniony m.in. medalem 120 –lecia Ruchu Ludowego oraz Złotym Krzyżem Małopolski.

Skip to content