zwyrodnienia

Poradnia Reumatologiczna – ul. Batorego

ul. Batorego 3, 31-135 Kraków

tel.: 12 68 76 271

tel.: 12 63 37 976

Dojazd komunikacją miejską - ul. Batorego 3

1. INFORMACJA O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

 • Poradnia zapewnia wczesne wykrywanie i leczenie chorób reumatycznych szczególnie zapalnych chorób stawów, osteoporozy wraz z niezbędną diagnostyką.
 • Kwalifikuje i prowadzi leczenie biologiczne u pacjentów z RZS, ŁZS, ZZSK w ramach programów lekowych finansowanych przez NFZ.
 • Leczenie farmakologiczne wspomagane leczeniem rehabilitacyjnym.

2. LECZONE SCHORZENIA

 • RZS
 • ZZSK
 • ŁZS
 • Spondyloartropatie
 • Krystalopatie (np. dna moczanowa)
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów
 • Układowe choroby tkanki łącznej (np. toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa)

3. CECHY SPECYFICZNE PORADNI

 • Możliwość wykonania USG stawów.
 • Blokady do i okołostawowe, „pszczółki”.
 • Leczenie osteoporozy preparatami dożylnymi.

lek. med. Marzenna Grzywa
dr n. med. Bogdan Batko
prof. dr hab. Jolanta Jaworek
lek. med. Halina Kurgan – Simlat
dr n. med. Piotr Krawiec
lek. med. Monika Krężelok
dr n. med. Natalia Ryszawa – Mrózek
lek. med. Joanna Kłusek
lek. med. Jolanta Osieleniec
lek. med. Aneta Bielińska
dr n. med. Barbara Gajkowska – Wójcik
lek. med. Teresa Magda – Cichoń
lek. med. Jolanta Schramm
lek. med. Iwona Rydz – Stryszowska
dr n. med. Małgorzata Pukal
lek. med. Iwona Hajdyła – Banaś
lek. med. Anetta Chrzanowska
dr n. med. Jarosław Biernat
lek. med. Małgorzata Helon
lek. med. Magdalena Popielarczyk-Bełz

Rejestracja:

Rejestracja do poradni odbywa się osobiście, za pośrednictwem osób trzecich, telefonicznie lub faxem od poniedziałku do piątku w rejestracji: w godz. 7:30 – 18:00
12 63 37 976
Rejestracja internetowa

Zasady przyjęcia:

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych jest ustalane w systemie eWUŚ. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji wymagane jest złożenie oświadczenia lub okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne.
Lekarze specjaliści przyjmują na podstawie skierowań i po wcześniejszej rejestracji. Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wymagane od pacjentów dokumenty:

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Wymagane badania od pacjentów, szczególnie pierwszorazowych:

Badania laboratoryjne i obrazowe potwierdzające rozpoznanie na skierowaniu (morfologia, OB, CRP, RF, transaminazy, kreatynina, mocz, RTG płuc, stawów lub kręgosłupa).
Dokumenty dotyczące schorzeń współistniejących.
Aktualnie stosowane leczenie.

Oddział Rehabilitacji – al. Focha

budynek_focha33

Dane kontaktowe


al. Focha 33, 30-119 Kraków

tel. 12 68 76 430
fax 12 68 76 422

Dojazd komunikacją miejską - al. Focha 33

O Oddziale


 • Oddział całodobowy liczący 29 łóżek.
 • Udziela całodobowych świadczeń rehabilitacyjnych, kompleksowych dla pacjentów pełnoletnich w zakresie narządu ruchu. Głównie w zakresie rehabilitacji dla pacjentów po operacjach kręgosłupa i stawów obwodowych a także rehabilitacja w schorzeniach przewlekłych jak choroba Parkinsona i SM.
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji.

Co leczymy


 • rehabilitacja pacjentów po zabiegach operacyjnych – kręgosłupa i stawów obwodowych
 • choroby zapalne stawów (ŁZS, RZS, ZZSK)
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów
 • wady wrodzone narządu ruchu

Personel


Lekarz Kierujący Oddziałem lek. med. Agata Anna Mamak

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Walocha

lek. med. Urszula Kupiec

lek. med. Julita Istrati

lek. med. Malwina Horoszko – Antonowicz

lek. med. Joanna Musiał

lek. med. Bożena Gąsior

lek. med. Małgorzata Nabagło – Bolek

Dla pacjentów


Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania z dołączoną aktualną dokumentacją medyczną lub kopią, potwierdzającą rozpoznanie.
W przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych pacjenci mogą być kierowani na rehabilitację przez lekarza poradni:
• rehabilitacyjnej,
• urazowo-ortopedycznej,
• neurologicznej,
• reumatologicznej
oraz
po hospitalizacji przez lekarzy oddziałów szpitalnych:
• urazowo-ortopedycznych,
• chirurgicznych,
• neurochirurgicznych,
• neurologicznych,
• reumatologicznych,
• chorób wewnętrznych,
• onkologicznych,
Raz w tygodniu odbywają się kwalifikacje lekarskie na oddział rehabilitacji. Przyjęcie do leczenia szpitalnego w trybie planowym odbywa się na podstawie skierowania od lekarza na hospitalizację. Do skierowania lekarz kierujący dołącza wyniki badań, które uzasadniają wstępne rozpoznanie. Oryginał skierowania zostaje w dokumentacji szpitala. Skierowanie do Oddziału może zostać dostarczone do szpitala osobiście, przez osobę trzecią lub pocztą. Na skierowaniu należy wskazać swój numer telefonu do kontaktu w celu ustalenia terminu kwalifikacji.

Zasady przyjęć:

 • Kwalifikacja do przyjęcia na Oddział przeprowadzana jest przez Ordynatora Oddziału, jego Zastępcę lub wyznaczonego lekarza i ma na celu dokonanie wstępnej oceny stanu pacjenta, podjęcie decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia, zakwalifikowanie go do kategorii medycznej (przypadek pilny/ przypadek stabilny) i ew. ustalenie wstępnego terminu przyjęcia do leczenia. Lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań i konsultacji.
 • Pacjent zgłasza się do sekretariatu danego Oddziału ze skierowaniem do leczenia szpitalnego oraz dokumentem potwierdzającym jego tożsamość i ewentualnym posiadanym orzeczeniem stopnia niepełnosprawności.
 • Sekretarka Oddziału, udziela pacjentowi stosownych informacji dotyczących trybu dalszego postępowania i przygotowania się do leczenia.
 • Pacjenci wpisywani są do kolejki oczekujących,  realizacja skierowań dokonywana jest według kolejności wpisów w Księdze Oczekujących.
 • Pacjent w wyznaczonym terminie zgłasza się do wskazanego uprzednio miejsca gdzie przedkłada dokument potwierdzający tożsamość. Dokonywana jest weryfikacja jego uprawnień do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, a następnie jest kierowany do lekarza.
 • Lekarz dokonuje oceny stanu pacjenta, analizuje dostarczone wyniki badań i ew. posiadaną dokumentację medyczną przez pacjenta i inne istotne dokumenty, na podstawie czego podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjenta do szpitala.
 • Pacjent powinien posiadać własną bieliznę, piżamę, artykuły higieny osobistej, ubranie – strój lub dres do ćwiczeń.
Skip to content