zaburzenia pamięci

Poradnia Geriatryczna

al. Focha 33,  30-119 Kraków

tel. 12 68 76 460, 12 68 76 461
fax 12 68 76 464

Dojazd komunikacją miejską - ul. Focha 33

1. INFORMACJA O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

  • Poradnia zapewnia specjalistyczne leczenie i diagnostykę chorób wieku podeszłego.

2. LECZYMY

  • schorzenia internistyczne powyżej 65 roku życia
  • zaburzenia pamięci

3. CECHY SPECYFICZNE DLA KOMÓRKI

  • Ocena samodzielnego funkcjonowania pacjentów.
  • Testy zaburzeń pamięci.
  • Edukacja rodzin i opiekunów pacjentów.
  • Wskazanie ośrodków całodobowej opieki.

lek. med. Małgorzata Nabagło-Bolek

Rejestracja:

Rejestracja do poradni odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich od poniedziałku do piątku:
w rejestracji: w godz. 7:30 – 17:00
telefonicznie, faxem: w godz. 10:00 – 14:00
tel. 12 68 76 460 lub 461
fax. 12 68 76 331
Rejestracja internetowa

Zasady przyjęcia:

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych jest ustalane w systemie eWUŚ. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji wymagane jest złożenie oświadczenia lub okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne.
Lekarze specjaliści przyjmują na podstawie skierowań i po wcześniejszej rejestracji. Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wymagane od pacjentów dokumenty:

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Wymagane badania od pacjentów, szczególnie pierwszorazowych:

Wyniki dotychczas wykonanych badań diagnostycznych i laboratoryjnych.
Karty informacyjne z dotychczasowych hospitalizacji.
Aktualnie przyjmowane leki.
Skip to content