MOPS

Pracownik Socjalny / Pełnomocnik Dyrektora d/s Praw Pacjenta

mgr Bartosz Jopek

pok. 6 (parter) ul. Skarbowa 1
tel: 12­68­76­375, fax 12­68­76­203 tel. kom.726­308­237
(czynny w godz. urzędowania) e­mail: b.jopek@dietl.krakow.pl


ZAKRES ZADAŃ:
  • pełne wsparcie i kompleksowa pomoc w przygotowaniu i złożeniu dokumentacji celem umieszczenia pacjenta w zakładach opiekuńczo­leczniczych, domach pomocy społecznej, hospicjach
  • poradnictwo celem uzyskania usług opiekuńczych w domu
  • pomoc w wypełnianiu wniosków o grupy inwalidzkie, opiekę długoterminową
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem uzyskania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (wyłącznie dla pacjentów szpitala­, osoby bezdomne)

 

PRZYDATNE LINKI

http://www.mops.krakow.pl
http://www.zolkrakow.pl
http://www.rydygierkrakow.pl/makow/makow.pdf
http://www.hospicjum.krakow.pl
http://pasternik.com.pl/
http://www.zolfelicjanki.pl/o_zgromadzeniu.html
http://www.mco.krakow.pl/
http://www.pomorzany.pl/
http://www.serdecznatroska.pl/

Skip to content