Aktualne oferty pracy

Księgowa/Księgowy (2 stanowiska)

OPIS STANOWISKA:

a.. Księgowanie dokumentów, uzgadnianie sald i obrotów.
b.. Wystawianie faktur oraz prowadzenie procesu ich rozliczania
c.. Udział w procesach zamknięcia miesiąca, roku oraz współpraca przy tworzeniu sprawozdań
d.. Przygotowywanie danych do rozliczeń podatkowych, ZUS i rozliczeń dotacji.

WYMAGANIA:

a.. Wykształcenie wyższe preferowany kierunek finanse, rachunkowość, ekonomia
b.. Znajomość przepisów prawa podatkowego oraz Ustawy o Rachunkowości
c.. Znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel i Word
d.. Znajomość języka angielskiego
e.. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Specjalista ds. controllingu

Opis stanowiska:

a.. sporządzanie bieżących i okresowych raportów i analiz finansowych
b.. monitorowanie realizacji planów – analiza kosztów, wyników i odchyleń
c.. udział w procesie planowania i tworzenia budżetu
d.. udział we wdrożeniu systemu raportowania
e.. wparcie zarządzających w interpretacji raportów i wskaźników

Wymagania:

a.. wykształcenie wyższe ekonomiczne
b.. znajomość MS Excel na poziomie zaawansowanym
c.. zdolności analityczne, dokładność i dociekliwość
d.. znajomość analizy finansowej, budżetowania
e.. bardzo dobra organizacja pracy
f.. mile widziane doświadczenie w podmiotach leczniczych

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 6876335 ,12 6876336 do godz.15).

Prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: kadry@dietl.krakow.pl.

CV powinno zawierać:
– imię i nazwisko,
– datę urodzenia,
– adres kontaktowy, nr telefonu, e-mail,
– wykształcenie,
– dotychczasowy przebieg zatrudnienia

Prosimy o zawarcie w CV i liście motywacyjnym zgody o następującej treści:

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalista ds. płac
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Osoby, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszone są o pominięcie punktu 2. w oświadczeniu.

Informujemy, że w przypadku braku Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w złożonej ofercie, nie będzie ona rozpatrywana w procesie rekrutacyjnym i zostanie niezwłocznie usunięta.

Administratorem danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. J.Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na iodo@dietl.krakow.pl Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Szpital Specjalistyczny im. J.Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4/1 tel. 12/ 687-63-77

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych Szpital Specjalistyczny im. J.Dietla w Krakowie. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.