Aktualne oferty pracy


Specjalista ds. aparatury medycznej

Wymagania:
– poziom wykształcenia: min. średnie
– kierunek wykształcenia: techniczny, budowlany, elektryczny, informatyczny
– doświadczenie zawodowe: mile widziane
– uprawnienia: mile widziane świadectwa kwalifikacji elektrycznych

Oferujemy:
– umowa o pracę
– wynagrodzenie + dodatek stażowy
– system wynagradzania: miesięczny
– świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Sposób aplikowania:
Bezpośrednio u pracodawcy w Dziale Zatrudnienia i Płac.
Więcej informacji pod nr telefonu 12 68766336 lub 12 6876326


Magister Farmacji

Wymagania:
– poziom wykształcenia: wyższe
– kierunek wykształcenia: farmacja
– doświadczenie zawodowe: min. 2 lata w aptece szpitalnej
– umiejętności: znajomość prawa zamówień publicznych
– uprawnienia: aktualne prawo wykonywania zawodu

Oferujemy:
– umowa o pracę
– wynagrodzenie + dodatek stażowy
– system wynagradzania: miesięczny
– świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Sposób aplikowania:
Bezpośrednio u pracodawcy w Dziale Zatrudnienia i Płac.
Więcej informacji pod nr telefonu 12 68766336 lub 12 6876326

 

CV powinno zawierać:
– imię i nazwisko,
– datę urodzenia,
– adres kontaktowy, nr telefonu, e-mail,
– wykształcenie,
– dotychczasowy przebieg zatrudnienia

Prosimy o zawarcie w CV i liście motywacyjnym zgody o następującej treści:

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalista ds. aparatury medycznej i magistra farmacji.
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Osoby, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszone są o pominięcie punktu 2. w oświadczeniu.

Informujemy, że w przypadku braku Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w złożonej ofercie, nie będzie ona rozpatrywana w procesie rekrutacyjnym i zostanie niezwłocznie usunięta.

Administratorem danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. J.Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na iodo@dietl.krakow.pl Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Szpital Specjalistyczny im. J.Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4/1 tel. 12/ 687-63-77

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych Szpital Specjalistyczny im. J.Dietla w Krakowie. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Skip to content