Aktualne oferty pracy

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie zatrudni:

Elektryka

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat
Zakres obowiązków:
– bieżąca eksploatacja, konserwacja oraz przeglądy instalacji elektrycznej,
– ogólna konserwacja urządzeń i instalacji Szpitala,
– diagnozowanie awarii i usterek oraz ich usuwanie,
– inne prace według polecenia przełożonych związane z zajmowanym stanowiskiem, posiadanymi kwalifikacjami oraz uprawnieniami.
Nasze wymagania:
– wykształcenie  minimum zawodowe, kierunek wykształcenia elektryk,
– doświadczenie na stanowisku elektryka,
– uprawnienia: świadectwo kwalifikacji gr. „E”, prawo jazdy kat. B,
– praca na wysokości,
– mile widziane uprawnienia do obsługi tlenu

 

Kierownika Działu Technicznego

Zakres obowiązków:
 – zarządzanie działem technicznym,
 – nadzór nad infrastrukturą techniczną budynków Szpitala,
 – zapewnienie prawidłowej eksploatacji obiektów Szpitala, urządzeń i gospodarki paliwowo-    energetycznej w tym: urządzeń energetycznych,instalacji elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji specjalnych w tym gazów medycznych.
 – prowadzenie wszystkich spraw technicznych z zakresu infrastruktury szpitalnej
 – prowadzenie dokumentacji technicznej budynków i obiektów budowlanych,
 – prowadzenie przeglądów technicznych obiektów budowalnych zgodnie z Prawem budowlanym oraz przeglądów doraźnych wynikających z bieżącejeksploatacji i innych przepisów prawa,
– działania związane z przygotowaniem i prowadzeniem zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymaniem infrastruktury,
 – przygotowanie i wykonanie planów przeglądów, planów inwestycyjnych, planów zamówień publicznych w zakresie technicznym,
 – zlecanie usług, dostaw i robót budowlanych w oparciu o procedury zakupu w jednostkach budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych,
 – nadzór nad realizacją i odbiory zleconych usług, dostaw i robót budowlanych w oparciu o zawarte umowy i zamówienia,
 – nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z firmami zewnętrznymi wspierającymi dział techniczny,
 – przygotowywanie raportów, sprawozdań na potrzeby kadry kierowniczej oraz podmiotów zewnętrznych,
Nasze wymagania:
– wykształcenie  techniczne, mile widziane uprawnienia budowlane,
 – 2 letnie doświadczenie na kierowniczym stanowisku w dziale technicznym,
– doświadczenie zawodowe w zakresie dozoru i utrzymania technicznego budynków i obiektów budowlanych,
 – znajomość przepisów w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, instalacje i urządzenia elektryczne, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska
 – biegła znajomość pakietu MS Office w szczególności MS Excel,
 – umiejętności kierownicze i organizacyjne,
 – mile widziana umiejętność kosztorysowania.


Specjalistyczny  Szpital im. J. Dietla w Krakowie, poszukuje kandydatek na stanowisko:

Pielęgniarka operacyjna, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, praca na Bloku Operacyjnym al. Focha 33,

Wymagania:

– minimum wykształcenie średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka
– aktualne prawo wykonywania zawodu,
– 2 letnie doświadczenie w pracy na bloku operacyjnym o profilu ortopedycznym i/lub   neurochirurgicznym
– co najmniej kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
– praca 5 dni w tygodniu bez godzin nocnych
– dyspozycyjność
– dobra organizacja pracy
– podstawa znajomości obsługi komputera

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej oferty wraz z listem motywacyjnym,  CV (bez zdjęcia) na adres:  Specjalistyczny Szpital im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków z dopiskiem  „oferta pracy na stanowisko pielęgniarki operacyjnej”, elektronicznie na adres przelozona@dietl.krakow.pl  lub kadry@dietl.krakow.pl

Kontrakt telefoniczny: Przełożona Pielęgniarek 12/68-76-374

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie zatrudni PIELĘGNIARKI.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Sposób aplikowania:
Kontakt: kadry@dietl.krakow.pl
Więcej informacji pod nr telefonu 12 68766335 lub 12 6876336

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie zatrudni LEKARZA SPECJALISTĘ GERIATRĘ.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub kontrakt.

Sposób aplikowania:
Kontakt: kadry@dietl.krakow.pl
Więcej informacji pod nr telefonu 12 68766335 lub 12 6876336

Pomoc kuchenna

Wymagania:
– poziom wykształcenia: min. podstawowe
– doświadczenie zawodowe: mile widziane
– uprawnienia: aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne

Oferujemy:
– umowa o pracę
– wynagrodzenie + dodatek stażowy
– system wynagradzania: miesięczny
– świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Sposób aplikowania:
Bezpośrednio u pracodawcy w Dziale Zatrudnienia i Płac.
Więcej informacji pod nr telefonu 12 68766336 lub 12 6876326

LEKARZ DO PRACY NA ODDZIALE KARDIOLOGII

(może być w trakcie specjalizacji)
w ramach umowy o pracę

Sposób aplikowania:
Kontakt: kadry@dietl.krakow.pl
Więcej informacji pod nr telefonu 12 68766335, 12 6876336, 787 367 103

LEKARZ SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
w ramach umowy o pracę

Sposób aplikowania:
Kontakt: kadry@dietl.krakow.pl
Więcej informacji pod nr telefonu 12 68766335 lub 12 6876336

Prosimy o zawarcie w CV i liście motywacyjnym zgody o następującej treści:

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko …………………………………………
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Osoby, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszone są o pominięcie punktu 2. w oświadczeniu.

Informujemy, że w przypadku braku Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w złożonej ofercie, nie będzie ona rozpatrywana w procesie rekrutacyjnym i zostanie niezwłocznie usunięta.

Administratorem danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. J.Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na iodo@dietl.krakow.pl Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Szpital Specjalistyczny im. J.Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4/1 tel. 12/ 687-63-77

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych Szpital Specjalistyczny im. J.Dietla w Krakowie. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Skip to content