Administracja

Kancelaria Szpitala

tel. 12 68 76 330

fax: 12 68 76 331


Dział Zatrudnienia i Płac

tel. 12 68 76 335

Kierownik:

mgr Renata Mickiewicz


Dział Finansowo – Księgowy

tel. 12 68 76 340

Z-ca Dyrektora ds Finansowych/ CFO
Główny Księgowy

mgr Joanna Buczakowska


Zakład Obsługi

tel. 12 68-76-557
kierownik: Elżbieta Foremna

  • Dział Administracyjno – Gospodarczy

    tel. 12 68 76 363
    Kierownik: inż. Marzena Kaszowska

  • Dział Techniczny

    tel. 12 68 76 348


Sekcja Planowania, Analiz Ekonomicznych i Marketingu

tel. 12 68 76 346

Kierownik:

mgr Anna Rymarczyk


Apteka Szpitalna

tel. 12 68 76 353;

ul. Skarbowa 4;  I p; pok. 104

31-121 Kraków

Kierownik:

mgr Anna Prokop


Zamówienia Publiczne

tel. 12 68 76 371

tel. 12 68 76 372

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch


Koordynator do spraw transportu

tel. 12 68 76 557

Sekcja Informatyki

tel. 12 68 76 356

Kierownik:

mgr inż. Grzegorz Pedrycz

Skip to content