pokrzywka

Poradnia Alergologiczna

al. Focha 33,  30-119 Kraków

tel.: 12 68 76 460, 12 68 76 461
fax 12 68 76 464

TELEFON bezpośredni:

tel.: 12 68 76 493

Dojazd komunikacją miejską - ul. Focha 33

1. INFORMACJA O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

 • Poradnia zapewnia diagnostykę i  leczenie schorzeń alergicznych oraz odczulanie.

2. LECZONE SCHORZENIA

 • alergiczny nieżyt nosa
 • astma oskrzelowa
 • alergie na leki
 • pokrzywka

3. CECHY SPECYFICZNE DLA KOMÓRKI

 •  Wykonujemy testy skórne, spirometrię.
 •   Prowadzimy immunologiczną terapię swoistą.

dr n. med. Barbara Jasiewicz-Honkisz
dr n. med. Monika Ścibor
prof. dr hab. Tomasz Guzik
dr n. med. Grzegorz Wilk

Rejestracja:

Rejestracja do poradni odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich od poniedziałku do piątku:
w rejestracji: w godz. 7:30 – 17:00
telefonicznie, faxem: w godz. 10:00 – 14:00
tel. 12 68 76 460 lub 461
fax. 12 68 76 331
Rejestracja internetowa

Zasady przyjęcia:

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych jest ustalane w systemie eWUŚ. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji wymagane jest złożenie oświadczenia lub okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne.
Lekarze specjaliści przyjmują na podstawie skierowań i po wcześniejszej rejestracji. Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wymagane od pacjentów dokumenty:

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Wymagane badania:

Morfologia i rozmaz, próby wątrobowe, badanie ogólne moczu, kał na pasożyty 3x.
Wyniki dotychczas wykonanych badań diagnostycznych.
Karty informacyjne z dotychczasowych hospitalizacji.
Aktualnie przyjmowane leki.

Centralna Izba Przyjęć

budynek_skarbowa

Dane kontaktowe


ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków

tel. 12 68 76 205
fax 12 68 76 203

Dojazd komunikacją miejską - ul. Skarbowa 1

O Oddziale


Centralna Izba Przyjęć dokonuje przyjęć pacjentów do oddziałów szpitalnych będących w strukturze Szpitala lub udziela pomocy w trybie ambulatoryjnym jeżeli jest to medycznie uzasadnione.
Centralna Izba Przyjęć udziela średnio rocznie 4000 porad w trybie ambulatoryjnym.

Co leczymy


W procesie przyjęcia do hospitalizacji ustalane jest wstępne rozpoznanie choroby będącej przyczyną zgłoszenia się do szpitala lub ustala się ostateczne rozpoznanie i udzielana jest pomoc w trybie ambulatoryjnym.

Personel


Kierownik: lek. med. Jan Nowak
Pielęgniarka Oddziałowa: specj. piel. zachow. Marzanna Żugaj

Dla pacjentów


Pacjent zgłasza się osobiście ze skierowaniem na hospitalizację do oddziałów będących w strukturze szpitala celem dokonania przyjęcia do szpitala na wskazany na skierowaniu oddział lub jest przywożony transportem medycznym – Karetką Pogotowia Ratunkowego – w stanie nagłego pogorszenia się stanu jego zdrowia lub zagrożenia życia.

 • W centralnej Izbie przyjęć odbywa się przyjęcie do leczenia szpitalnego na podstawie skierowania lekarza. Do skierowania lekarz kierujący dołącza wyniki badań, które uzasadniają wstępne rozpoznanie. Oryginał skierowania zostaje w dokumentacji Szpitala.
 • Pacjent zgłasza się do Centralnej Izby Przyjęć ze skierowaniem do leczenia szpitalnego wraz z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.
 • Lekarz Centralnej Izby Przyjęć dokonuje oceny stanu pacjenta, analizuje dostarczone wyniki badań i ew. posiadaną dokumentację medyczną przez pacjenta i inne istotne dokumenty, na podstawie czego podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjenta do Szpitala.
 • Pacjent powinien posiadać własną bieliznę, piżamę, artykuły higieny osobistej.
Skip to content