Poradnia Alergologiczna

al. Focha 33,  30-119 Kraków

tel.: 12 68 76 460, 12 68 76 461
fax 12 68 76 464

TELEFON bezpośredni:

tel.: 12 68 76 493

Dojazd komunikacją miejską - ul. Focha 33

1. INFORMACJA O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

  • Poradnia zapewnia diagnostykę i  leczenie schorzeń alergicznych oraz odczulanie.

2. LECZONE SCHORZENIA

  • alergiczny nieżyt nosa
  • astma oskrzelowa
  • alergie na leki
  • pokrzywka

3. CECHY SPECYFICZNE DLA KOMÓRKI

  •  Wykonujemy testy skórne, spirometrię.
  •   Prowadzimy immunologiczną terapię swoistą.

dr n. med. Barbara Jasiewicz-Honkisz
dr n. med. Monika Ścibor
prof. dr hab. Tomasz Guzik
dr n. med. Grzegorz Wilk

Rejestracja:

Rejestracja do poradni odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich od poniedziałku do piątku:
w rejestracji: w godz. 7:30 – 17:00
telefonicznie, faxem: w godz. 10:00 – 14:00
tel. 12 68 76 460 lub 461
fax. 12 68 76 331
Rejestracja internetowa

Zasady przyjęcia:

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych jest ustalane w systemie eWUŚ. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji wymagane jest złożenie oświadczenia lub okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne.
Lekarze specjaliści przyjmują na podstawie skierowań i po wcześniejszej rejestracji. Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wymagane od pacjentów dokumenty:

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Wymagane badania:

Morfologia i rozmaz, próby wątrobowe, badanie ogólne moczu, kał na pasożyty 3x.
Wyniki dotychczas wykonanych badań diagnostycznych.
Karty informacyjne z dotychczasowych hospitalizacji.
Aktualnie przyjmowane leki.
Skip to content