Oddział Kardiologii

budynek_skarbowa

Dane kontaktowe


ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków

tel. 12 68 76 240
fax 12 68 76 242

Dojazd komunikacją miejską - ul. Skarbowa 1

O Oddziale


Oddział prowadzi pełną diagnostykę oraz leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego wraz z kompleksową rehabilitacją kardiologiczną.
W Dziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej leczeni są pacjenci, którzy z powodów kardiologicznych oraz internistycznych wymagają intensywnej terapii, w tym mechanicznego wspomagania oddechu. Dział wyposażony jest w nowoczesny system do kompleksowego nieinwazyjnego oraz inwazyjnego monitorowania stanu pacjenta.
Do standardu należy przyłóżkowa diagnostyka echokardiograficzna, czasowa stymulacja serca oraz hipotermia terapeutyczna u pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia.
  • Lekarze Oddziału prowadzą badania naukowe, biorą udział w międzynarodowych i krajowych programach badawczych w zakresie leczenia miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca, ostrych zespołów wieńcowych, niewydolności serca, zaburzeń lipidowych, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca, żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i zatorowości płucnej.
  • Efektem pracy naukowo-badawczej są liczne publikacje w polskich i międzynarodowych czasopismach kardiologicznych oraz prezentacje na kongresach kardiologicznych.
  • Oddział prowadzi stałą współpracę kliniczną z szeregiem wiodących ośrodków medycznych w kraju i na świecie oraz uczestniczy w Programach Obserwacyjnych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Euro Heart Survey.

Co leczymy


Dzięki doświadczonemu i wszechstronnie wykwalifikowanemu personelowi w Oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego, między innymi stabilnej choroby niedokrwiennej serca oraz ostrych zespołów wieńcowych, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca, wad zastawkowych oraz zatorowości płucnej.

Personel


Ordynator: dr n. med. Ewa Mirek-Bryniarska

Zastępca Ordynatora: lek. med. Anna Koralewska

Z-ca Ordynatora Lek. Konrad Łętowski

Kierownik OIOM Lek. Jolanta Guzik

Piel. Oddziałowa mgr Małgorzata Dorynek

Starszy asystent dr n med. Michał Owsiak – Kardiolog

Starszy asystent Lek. Wojciech Zaręba – spec. Chorób Wewn. , Kardiolog

Starszy asystent Lek. Patrycja Lubojemska-Hołysz – spec. Chorób Wewn. , Kardiolog

Starszy asystent Lek. Magdalena Bajer – Kardiolog

Starszy asystent Lek. Tomasz Suduł – spec. Chorób Wewn.

Starszy asystent Lek. Łukasz Cherian- spec. Chorób Wewn.

Lek. Urszula Dudek- rezydent

Lek. Urszula Babiarz- rezydent

Dla pacjentów


Pacjenci przyjmowani są do leczenia na podstawie skierowania do szpitala. Bez skierowania realizowane są przyjęcia w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia i bezpośredniego zagrożenia życia.

Zasady przyjęć:

  • Przyjęcie do leczenia szpitalnego na podstawie skierowania lekarza na hospitalizację odbywa się w Centralnej Izbie Przyjęć przy ul. Skarbowej 1.
    Do skierowania lekarz kierujący dołącza wyniki badań, które uzasadniają wstępne rozpoznanie. Oryginał skierowania zostaje w dokumentacji szpitala.
  • Pacjent zgłasza się do Centralnej Izby Przyjęć ze skierowaniem do leczenia szpitalnego wraz z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.
  • Lekarz Centralnej Izby Przyjęć dokonuje oceny stanu pacjenta, analizuje dostarczone wyniki badań i ew. posiadaną dokumentację medyczną przez pacjenta i inne istotne dokumenty, na podstawie czego podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjenta do szpitala.
  • Pacjent powinien posiadać własną bieliznę, piżamę, artykuły higieny osobistej.
Skip to content