Oddział Kardiologii

budynek_skarbowa

Dane kontaktowe


ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków

tel. 12 68 76 240
fax 12 68 76 242

Dojazd komunikacją miejską - ul. Skarbowa 1

O Oddziale


Oddział prowadzi pełną diagnostykę oraz leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego wraz z kompleksową rehabilitacją kardiologiczną.
W Dziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej leczeni są pacjenci, którzy z powodów kardiologicznych oraz internistycznych wymagają intensywnej terapii, w tym mechanicznego wspomagania oddechu. Dział wyposażony jest w nowoczesny system do kompleksowego nieinwazyjnego oraz inwazyjnego monitorowania stanu pacjenta.
Do standardu należy przyłóżkowa diagnostyka echokardiograficzna, czasowa stymulacja serca oraz hipotermia terapeutyczna u pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia.
  • Lekarze Oddziału prowadzą badania naukowe, biorą udział w międzynarodowych i krajowych programach badawczych w zakresie leczenia miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca, ostrych zespołów wieńcowych, niewydolności serca, zaburzeń lipidowych, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca, żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i zatorowości płucnej.
  • Efektem pracy naukowo-badawczej są liczne publikacje w polskich i międzynarodowych czasopismach kardiologicznych oraz prezentacje na kongresach kardiologicznych.
  • Oddział prowadzi stałą współpracę kliniczną z szeregiem wiodących ośrodków medycznych w kraju i na świecie oraz uczestniczy w Programach Obserwacyjnych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Euro Heart Survey.

Co leczymy


Dzięki doświadczonemu i wszechstronnie wykwalifikowanemu personelowi w Oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego, między innymi stabilnej choroby niedokrwiennej serca oraz ostrych zespołów wieńcowych, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca, wad zastawkowych oraz zatorowości płucnej.

Personel


Ordynator: dr n. med. Ewa Mirek-Bryniarska

Zastępca Ordynatora: lek. med. Anna Koralewska

Pielęgniarka Oddziałowa: piel. dypl. Marta Grzegorczyk

lek. med. Jolanta Guzik

dr n. med. Agnieszka Kwiecień-Sobstel

lek. med. Konrad Łętowski

dr n. med. Michał Zabojszcz

lek. med. Michał Owsiak

lek. med. Ewa Kwiecień

lek. med. Patrycja Lubojemska

lek. med. Magdalena Piwowarczyk

lek. med. Małgorzata Szumlińska

lek. med. Mateusz Ulman

lek. med. Wojciech Zaręba

lek. med. Grzegorz Dębski

lek. med. Magdalena Bajer

Dla pacjentów


Pacjenci przyjmowani są do leczenia na podstawie skierowania do szpitala. Bez skierowania realizowane są przyjęcia w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia i bezpośredniego zagrożenia życia.

Zasady przyjęć:

  • Przyjęcie do leczenia szpitalnego na podstawie skierowania lekarza na hospitalizację odbywa się w Centralnej Izbie Przyjęć przy ul. Skarbowej 1.
    Do skierowania lekarz kierujący dołącza wyniki badań, które uzasadniają wstępne rozpoznanie. Oryginał skierowania zostaje w dokumentacji szpitala.
  • Pacjent zgłasza się do Centralnej Izby Przyjęć ze skierowaniem do leczenia szpitalnego wraz z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.
  • Lekarz Centralnej Izby Przyjęć dokonuje oceny stanu pacjenta, analizuje dostarczone wyniki badań i ew. posiadaną dokumentację medyczną przez pacjenta i inne istotne dokumenty, na podstawie czego podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjenta do szpitala.
  • Pacjent powinien posiadać własną bieliznę, piżamę, artykuły higieny osobistej.
Skip to content