III Oddział Chorób Wewnętrznych

budynek_skarbowa

Dane kontaktowe


ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków

tel. 12 68 76 230
fax 12 68 76 232

Dojazd komunikacją miejską - ul. Skarbowa 1

O Oddziale


59-łóżkowy oddział z 12-łóżkowym Pododdziałem Geriatrii. Oddział całodobowy, udzielający świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia pacjentów pełnoletnich. Rocznie przyjmuje ok. 2100 pacjentów. Zatrudnionych jest 12 lekarzy (11 ze specjalnością chorób wewnętrznych, 1 w trakcie specjalizacji). Asystenci posiadają dodatkowo inne specjalizacje – diabetologii, geriatrii, endokrynologii, balneologii i medycyny fizykalnej. Asystenci oddziału przyjmują pacjentów również w Przychodni Przyszpitalnej przy al. Focha 33 w poradniach: diabetologicznej, endokrynologicznej i geriatrycznej. Skuteczność procesu leczenia wspomaga doświadczony zespół pielęgniarek, dietetyczek i specjalistów rehabilitacji.
W Oddziale prowadzona jest działalność dydaktyczna dla lekarzy (praktyki studenckie, staże podyplomowe, szkolenia specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych) oraz studentów i słuchaczy kierunków medycznych szkół krakowskich – pielęgniarstwa, dietetyki, fizjoterapii i masażu.
Pacjenci hospitalizowani mają zapewniony dostęp do szerokiego zakresu badań diagnostycznych zapewnianych m.in. przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej (m.in. tomografia, rezonans magnetyczny), Pracownię Endoskopii Przewodu Pokarmowego, Pracownię EEG, Pracownię Prób Czynnościowych Narządu Krążenia i Hemodynamiki oraz Pracownię Spirometrii. Pielęgniarki Oddziału realizują program szkolenia dla pacjentów z cukrzycą i ich rodzin w zakresie insulinoterapii, obsługi glukometrów i wstrzykiwaczy (penów) oraz diety.

Co leczymy


W oddziale diagnozowani i leczeni są pacjenci ze schorzeniami ogólnointernistycznymi (choroby układu pokarmowego, dróg oddechowych,  układu krążenia, nadciśnienie tętnicze), cukrzycą, zaburzeniami wydzielania wewnętrznego (choroby endokrynologiczne), pacjenci geriatryczni.

Personel


Lekarz Kierujący Oddziałem lek. med. Joanna Włodarczyk

Zastępca: lek. med. Róża Karłowska

Zastępca: lek. med. Małgorzata Nabagło-Bolek

Pielęgniarka Oddziałowa: piel. dypl. Halina Grabowska

· lek. Jacek Bulwa
lek. Iwona Godek
lek. Malwina Horoszko-Antonowicz
lek. Janusz Komorowski
lek. Michał Kuboń
lek. Jan Nowak
lek. Robert Synowski
lek. Joanna Włodarczyk
lek. Joanna Wyka
lek. Damian Urban
lek. Magdalena Zając-Derenda
lek. Milena Bartosińska
lek. Marta Brasse
lek. Katarzyna Budziak
lek. Monika Buszko
lek. Diana Kobiałka
lek. Paweł Krajewski
lek. Kevin Luc
lek. Magdalena Łabuda
lek. Joanna Łukaszyk
lek. Katarzyna Nowak
lek. Sylwia Orkisz
lek. Paulina Pająk
lek. Aleksandra Półtorak
lek. Błażej Szydło

Dla pacjentów


Pacjenci przyjmowani są do leczenia na podstawie skierowania do szpitala. Bez skierowania realizowane są przyjęcia w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia i bezpośredniego zagrożenia życia.

Zasady przyjęć:

  • Przyjęcie do leczenia szpitalnego na podstawie skierowania lekarza na hospitalizację odbywa się w Centralnej Izbie Przyjęć przy ul. Skarbowej 1.
    Do skierowania lekarz kierujący dołącza wyniki badań, które uzasadniają wstępne rozpoznanie. Oryginał skierowania zostaje w dokumentacji szpitala.
  • Pacjent zgłasza się do Centralnej Izby Przyjęć ze skierowaniem do leczenia szpitalnego wraz z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.
  • Lekarz Centralnej Izby Przyjęć dokonuje oceny stanu pacjenta, analizuje dostarczone wyniki badań i ew. posiadaną dokumentację medyczną przez pacjenta i inne istotne dokumenty, na podstawie czego podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjenta do szpitala.
  • Pacjent powinien posiadać własną bieliznę, piżamę, artykuły higieny osobistej.
Skip to content