Poradnia Chirurgiczno-Ortopedyczna

al. Focha 33,  30-119 Kraków

tel. 12 68 76 460, 12 68 76 461
fax 12 68 76 331

Dojazd komunikacją miejską - ul. Focha 33

1. INFORMACJA O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

  • Poradnia zapewnia diagnostykę i leczenie schorzeń narządu ruchu.

2. LECZYMY

  • choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa
  • wady kręgosłupa wrodzone i nabyte
  • choroby zwyrodnieniowe stawów kolanowych i biodrowych
  • zespoły uciskowe nerwów obwodowych

3. CECHY SPECYFICZNE DLA KOMÓRKI

  • Kwalifikacje pacjentów do zabiegów operacyjnych.
  • Kontrola po zabiegach operacyjnych wykonywanych w tut. Oddziale.
  • Drobne zabiegi chirurgiczno-ortopedyczne.

dr n. med. Robert Chrzanowski
lek. med. Piotr Łata
lek. med. Jan Bajer
lek. med. Jakub Rybicki
dr n. med. Maciej Piątkowski
lek. med. Michał Kłosiński
dr n. med. Dariusz Sienkiewicz
dr n. med. Mariusz Kaliciński
lek.med Patryk Kruk

Rejestracja:

Rejestracja do poradni odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich od poniedziałku do piątku:
w rejestracji: w godz. 7:30 – 17:00
telefonicznie, faxem: w godz. 10:00 – 14:00
tel. 12 68 76 460 lub 461
fax. 12 68 76 331
Rejestracja internetowa

Zasady przyjęcia:

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych jest ustalane w systemie eWUŚ. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji wymagane jest złożenie oświadczenia lub okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne.
Lekarze specjaliści przyjmują na podstawie skierowań i po wcześniejszej rejestracji. Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wymagane od pacjentów dokumenty:

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Wymagane badania od pacjentów, szczególnie pierwszorazowych:

Morfologia, OB, badanie ogólne moczu.
Karty informacyjne z dotychczasowych hospitalizacji.
Aktualnie przyjmowane leki.
Skip to content