Małopolski System Informacji Medycznej

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E-usługi
w ochronie zdrowia.

Kwota kosztów kwalifikowanych: 3 369 745,14 zł

Kwota dofinansowania z UE: 3 021 428,54 zł

Krótki opis projektu:

W celu realizacji projektu została zawarta umowa partnerska między Województwem Małopolskim – Liderem, a Szpitalem Specjalistycznym im. Józefa Dietla w Krakowie – Partnerem (05.06.2018 r.).

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych
w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w rejonie.

Powyższy cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:

  • Ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji medycznych,
  • Zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych,
  • Poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia.

Projekt ma również na celu doposażenie podmiotów leczniczych w sprzęt IT, aby umożliwić im wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej.

Zakończenie projektu: grudzień 2023 r.

Skip to content