Poprawa jakości usług

 

Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 12 Oś Priorytetowa Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura zdrowia, z budżetu Województwa Małopolskiego oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Kwota projektu ogółem: 17 860 721 zł

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 12 029 835,66 zł

Kwota dofinansowania z UE: 9 623 868,44 zł

Kwota dofinansowania z Budżetu Województwa Małopolskiego: 8 089 946,69 zł

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 535 487 zł

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną m.in. prace budowlano – instalacyjno – wykończeniowe uwzględniające aktualne wymagania bezpieczeństwa pacjenta.

Dzięki modernizacji przebudowane zostaną sale chorych, gabinety zabiegowe oraz sanitariaty na oddziałach internistycznych, reumatologii, rehabilitacji i kardiologii. Wymieniona zostanie instalacja wod-kan, c.o., elektryczna, przyzywowa, przeciwpożarowa oraz wykonana zostanie nowa instalacja gazów medycznych wyposażonych w panele nadłóżkowe. W celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa pobytu pacjentów zarówno sale chorych jak i ciągi komunikacyjne zostaną wyposażone w poręcze systemowe, narożniki ochronne, listwy odbojnikowe oraz rolety ochronne. W ramach wymiany instalacji oświetleniowej użyte będą źródła światła oparte na energooszczędnej technologii jarzeniowo – ledowej.

Kompleksowa modernizacja obiektu Szpitala przy ulicy Skarbowej przyczyni się do istotnej poprawy jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa pacjenta oraz znacząco poprawi komfort miejsca pracy personelu Szpitala.

Zakończenie projektu zaplanowane jest na rok 2022 r.

Skip to content