Klinika Reumatologii i Immunologii – ul. Skarbowa

budynek_skarbowa

Dane kontaktowe


ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków

tel. 12 68 76 260
fax 12 68 76 262

Dojazd komunikacją miejską - ul. Skarbowa 1

O Oddziale


Oddział całodobowy posiadający 35 łóżek.
Działalność kliniczna Oddziału obejmuje kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń́ reumatycznych, w tym przede wszystkim układowych chorób tkanki łącznej.
Oddział prowadzi nowoczesne metody terapii zapalnych chorób reumatycznych, między innymi leczenie biologiczne reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, łuszczycowego zapalenia stawów w ramach programów lekowych refundowanych przez NFZ .
Lekarze Oddziału pracują jednocześnie w Poradni Reumatologicznej przy ul. Batorego 3.
Zakres zainteresowań Oddziału obejmuje również działalność naukowo-dydaktyczną.
Oddział posiada akredytacje na 10 miejsc specjalizacyjnych w zakresie reumatologii, prowadzi staże kierunkowe z reumatologii dla wszystkich specjalności oraz uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych.
Oddział jako podjednostka MCRiR dysponuje wszechstronną bazą diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną.
Wykonywane są między innymi badania: USG narządu ruchu, kapilaroskopia, densytometria, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, biopsje skórno-mięśniowe oraz pełny panel badań immunologicznych.
Stały rozwój kliniczny i naukowy pracowników Oddziału gwarantuje wysoki merytoryczny poziom świadczeń dla pacjenta.

 

 

Co leczymy


W Oddziale prowadzimy leczenie chorób reumatycznych pacjentów pełnoletnich, zwłaszcza układowych chorób tkanki łącznej (np. reumatoidalne zapalenie stawów, twardziny układowej, zespołu Sjogrena, tocznia rumieniowatego układowego, zapaleń wielo- , skórno mięśniowych) zapalnych chorób stawów (np. krystalopatii – dna moczanowa, spondyloartopatii zapalnych – zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów), chorób metabolicznych kości.
W ramach Oddziału są również diagnozowani i leczeni pacjenci z zajęciem układu mięśniowo-szkieletowego w przebiegu chorób rzadkich np. nawracające zapalenie chrząstek, hemochromatoza, zapalenie kostniejące mięśni.

Personel


Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bogdan Batko, prof. KAAFM

Zastępca Kierownika Kliniki: dr n. med. Jarosław Biernat

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Monika Wach

lek. Przemysław Borowy

lek. med. Anetta Chrzanowska

lek. Agnieszka Głowniak

lek. med. Iwona Hajdyła-Banaś

lek. med. Małgorzata Helon

dr n. med. Piotr Krawiec

lek. med. Monika Krężelok

lek. med. Elżbieta Marciszewska

lek. med. Mateusz Moskal

lek. med. Jolanta Osieleniec

dr n. med. Małgorzata Pukal

lek. med. Iwona Rydz-Stryszowska

dr n. med. Natalia Ryszawa-Mrózek

lekarze rezydenci i specjalizujący się:

lek. Karolina Błyskun

lek. Karolina Saganiak

lek. Karol Urbański

Dla pacjentów


Przyjęcie do leczenia szpitalnego w trybie planowym odbywa się na podstawie skierowania od lekarza na hospitalizację. Do skierowania lekarz kierujący dołącza wyniki badań, które uzasadniają wstępne rozpoznanie. Oryginał skierowania zostaje w dokumentacji szpitala. Skierowanie do Oddziału może zostać dostarczone do szpitala osobiście, przez osobę trzecią lub pocztą. Na skierowaniu należy wskazać do siebie numer telefonu do kontaktu w celu ustalenia terminu kwalifikacji.

Zasady przyjęć:

  • Kwalifikacja do przyjęcia na Oddział przeprowadzana jest przez Ordynatora Oddziału, jego Zastępcę lub wyznaczonego lekarza i ma na celu dokonanie wstępnej oceny stanu pacjenta, podjęcie decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia, zakwalifikowanie go do kategorii medycznej (przypadek pilny/ przypadek stabilny) i ew. ustalenie wstępnego terminu przyjęcia do leczenia. Lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań i konsultacji. Wymagane badania od każdego pacjenta to: pisemna opinia od lekarza stomatologa o braku ognisk zapalnych w jamie ustnej.
  • Pacjent zgłasza się do sekretariatu Oddziału ze skierowaniem do leczenia szpitalnego oraz dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.
  • Sekretarka Oddziału udziela pacjentowi stosownych informacji dotyczących trybu dalszego postępowania i przygotowania się do leczenia oraz informuje pisemnie pacjenta o terminie udzielenia świadczenia wraz z uzasadnieniem przyczyny wyboru tego terminu.
  • Pacjenci wpisywani są do kolejki oczekujących,  realizacja skierowań dokonywana jest według kolejności wpisów w Księdze Oczekujących.
  • Pacjent w wyznaczonym terminie zgłasza się do wskazanego uprzednio miejsca gdzie przedkłada dokument potwierdzający tożsamość. Dokonywana jest weryfikacja jego uprawnień do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, a następnie jest kierowany do lekarza.
  • Lekarz dokonuje oceny stanu pacjenta, analizuje dostarczone wyniki badań i ew. posiadaną dokumentację medyczną przez pacjenta i inne istotne dokumenty, na podstawie czego podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjenta do szpitala.
  • Pacjent powinien posiadać własną bieliznę, piżamę, artykuły higieny osobistej, ubranie – strój lub dres do ćwiczeń.
Przydatne linki:
link do strony dla pacjentów Trzymajmy się Razem:
http://3majmysierazem.pl/
link do strony Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego:
http://www.reumatologia.ptr.net.pl/

Sponsorzy

Oddział Reumatologiczny Szpitala Specjalistycznego im. J. DIetla w Krakowie sponsoruje firma Roche Polska.

Zapraszamy na stronę: www.rzsporozmawiajmy.pl

Skip to content