Pracownia EKG

Pracownia EKG oraz Pracownia Prób Czynnościowych Narządu Krążenia, Hemodynamiki i Echokardiografii

W celu zabezpieczenia potrzeb pacjentów poradni specjalistycznych oraz poradni i oddziałów wykonywane są badania w zakresie:

  • monitorowania elektrokardiograficznego,
  • monitorowania ciśnienia krwi,
  • prób wysiłkowych na bieżni

INFORMACJA DLA PACJENTA

Pracownia wykonuje badania dla:

  • pacjentów Oddziałów Szpitala im J. Dietla w Krakowie
  • pacjentów skierowanych z Poradni Specjalistycznych Szpitala im. J. Dietla w Krakowie
  • pacjentów skierowanych z innych jednostek służby zdrowia, które zawarły ze Szpitalem stosowną umowę na wykonywanie na ich rzecz takich badań.

Pracownia EKG oraz Pracownia Prób Czynnościowych Narządu Krążenia, Hemodynamiki i Echokardiografii mieści się w pok. nr 022 w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie budynek przy ul. Focha 33.

Wykonują badania EKG, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próby wysiłkowe na bieżni w dniach:
poniedziałek: godz. 7:30 – 15:00
wtorek: godz. 7:30 – 17:00
środa: godz. 7:30 – 17:00
czwartek: godz. 7:30 – 17:00
piątek: godz. 7:30 – 15:00

Rejestracja osobista lub telefoniczna  tel. 12 68 76 481

Skip to content