Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 3

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W celu realizacji projektu w dniu 28.04.2022 r. została zawarta umowa partnerska między Województwem Małopolskim – Liderem, a Szpitalem Specjalistycznym im. Józefa Dietla
w Krakowie – Partnerem Projektu. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 7 czerwca 2022 roku podjął Uchwałę nr 903/22 w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22.

Wartość projektu ogółem: 78 191 703, 98 PLN

Kwota dofinansowania projektu z UE: 66 462 948,38 PLN

Wartość zakresu realizowanego przez Szpital:  2 557 328,03 PLN

Kwota dofinansowania projektu z UE dla Szpitala: 2 173 728,82 PLN (85%)

 

Głównym celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego.

Celem szczegółowym jest dalsze wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa w Małopolsce poprzez m.in. zakup sprzętu i wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania COVID-19 oraz niwelowania ujemnych następstw tej choroby na terenie województwa małopolskiego.

W ramach Projektu planowany jest zakup:

 • aparatów USG
 • aparatów do nieinwazyjnej tlenoterapii (NIV)
 • aparatów do pomiaru RR
 • aparatów do ekg
 • lamp bakteriobójczych
 • aparatów do krioterapii miejscowej
 • stołów terapeutycznych
 • bieżni elektrycznej
 • orbitreków
 • pomp strzykawkach
 • termometrów bezdotykowych
 • pulsoksymetrów
 • dozowników tlenu
 • bronchoskopu
 • wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Zakończenie projektu zaplanowane jest na IV kwartał 2022 roku

 

Skip to content