Ogłoszenia i komunikaty

Odwołanie wstrzymania odwiedzin pacjentów

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, w związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej w Szpitalu, odwołuje wstrzymanie odwiedzin pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla przy ul. Skarbowej 1 w Krakowie na oddziałach:
1) I Oddział Chorób Wewnętrznych i Alergologii,
2) II Oddział Chorób Wewnętrzny i Gastroenterologii,
3) III Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych,
4) Oddział Kardiologii.
Na oddziałach Szpitala przy ul. Skarbowej 1 oraz ul. Focha 33 nadal obowiązuje Zarządzenie
nr 22/2022 z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zasad postępowania w związku
z odwiedzinami pacjentów w czasie pandemii SARS-CoV-2.

Likwidacja Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, przy ul. Skarbowej 1 w Krakowie

W związku z zakończeniem działalności medycznej z dniem 26 października 2022 roku, na Oddziale Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, przy ul. Skarbowej 1 w Krakowie,

uprzejmie informujemy, iż aktualnie nie są przyjmowane skierowania
do ww. Oddziałów.

Informujemy również, iż po dniu 26 października, 2022 roku, nie będą realizowane
świadczenia w stosunku do Pacjentów zarejestrowanych na liście oczekujących na
rehabilitację stacjonarną ogólnoustrojową i neurologiczną.

W związku z powyższym, prosimy Pacjentów o kontakt telefoniczny lub osobisty
z ww. Oddziałem, celem ustalenia sposobu odbioru skierowania oraz zaświadczenia
o wpisaniu na listę oczekujących. Jednocześnie informujemy, że świadczenia rehabilitacyjne
mogą Państwo uzyskać w innych jednostkach, na podstawie odebranych skierowań
z naszego Szpitala.

Wstrzymanie odwiedzin pacjentów

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w związku z sytuacją epidemiologiczną w Szpitalu zarządza wstrzymania odwiedzin pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie.

W związku ze zwiększoną liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w następujących oddziałach na terenie Szpitala przy ul. Skarbowej 1:

  • I Oddział Chorób Wewnętrznych i Alergologii,
  • II Oddział Chorób Wewnętrzny i Gastroenterologii,
  • III Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych,
  • Oddział Kardiologii,

wprowadza się zakaz odwiedzin pacjentów.

W sytuacjach wyjątkowych odwiedziny pacjenta następują za zgodą Ordynatora/Lekarza kierującego oddziałem lub Lekarza prowadzącego.

Rzeczy dla pacjentów należy pozostawiać w portierni Szpitala w godzinach: 6.00 – 8.00; 12.00 – 13.30.

Produkty spożywcze dostarczane dla pacjentów należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Odwiedziny pacjentów wstrzymuje się do czasu poprawy sytuacji epidemiologicznej,
do odwołania.

Na pozostałych oddziałach Szpitala przy ul. Skarbowej 1 oraz ul. Focha 33 nadal obowiązuje Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zasad postępowania w związku
z odwiedzinami pacjentów w czasie pandemii SARS-CoV-2.

Planowane zniszczenie dokumentacji medycznej

Szpital Spec. im. J. Dietla w Krakowie zawiadamia o planowanym zniszczeniu
wewnętrznej indywidualnej dokumentacji medycznej (historie chorób) pacjentów
leczonych w 1999 i 2000 r. Osoby zainteresowane odbiorem oryginału
dokumentacji tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba
upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać w/w dokumentację, po
uprzednim złożeniu wniosku, do dnia 31.12.2021 r., od poniedziałku do
piątku, w godzinach 8:00-15:00, w Dziale Dokumentacji Medycznej przy ul.
Skarbowej 1. Po w/w terminie dokumentacja zostanie przeznaczona do
zniszczenia zgodnie z obowiązującą procedurą.

Zmiany w udzielaniu świadczeń

Ze względu na okres okołoświąteczny nie będą udzielane świadczenia medyczne:

1) W dniu 24.12.2021 r. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oraz Rehabilitacja Ambulatoryjna przy ul. Skarbowej 1 w Krakowie
2) W dniu 24.12.2021 r. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oraz Rehabilitacja Ambulatoryjna przy ul. Focha 33 w Krakowie
3) W dniu 24.12.2021 r. Poradni Reumatologicznej i Immunologicznej zlokalizowanej przy ul. Batorego 3 w Krakowie.
4) W dniu 24.12.2021 r. Przychodni Przyszpitalnej zlokalizowanej przy al. Focha 33 w Krakowie.
5) W dniu 07.01.2022 r. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oraz Rehabilitacji Ambulatoryjnej przy ul. Focha 33 w Krakowie.

Ponadto nastąpi wcześniejsze zamknięcie Przychodni Przyszpitalnej przy al. Focha 33 w dniu 31.12.2021 r. (sylwester). W tym dniu Przychodnia Przyszpitalna będzie czynna w godzinach od 7.00. do 12.00.
oraz
w dniach 30.12.2021 – 07.01.2022 r. w Kriokomorze Działu Fizjoterapii przy al. Focha 33 będą prowadzone niezbędne prace konserwatorskie, dlatego, w tym czasie nie będą realizowane zabiegi w tym zakresie.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości Jubileuszu 40 – lecia Szpitala Specjalistycznego im. J.Dietla w Krakowie. Dziękujemy za wszystkie wyrazy życzliwości i liczne życzenia dalszego rozwoju Szpitala.
Szczególnie dziękujemy wszystkim partnerom i sponsorom Jubileuszu, bez pomocy których organizacja uroczystości nie byłaby możliwa.

Konkurs Rozstrzygnięty – Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia      z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą                     (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 430) i w oparciu o postanowienia Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Niniejsze ogłoszenie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1984456,konkurs-na-stanowisko-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-im-j-dietla-w-krakowie.html

Akcja wsparcia podmiotów ekonomii społecznej poprzez świąteczne zakupy

Choć do Świąt Wielkanocnych pozostał jeszcze tydzień, zamówienia dokonane za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.es.malopolska.pl zostaną zrealizowane na czas. Zachęcam Państwa do udostępniania tej informacji swoim Pracownikom i Partnerom, a także do opublikowania jej w serwisach społecznościowych (w tym celu można wykorzystać gotowe informacje zawarte na profilu ROPS w Krakowie: https://fb.watch/4tjq-L7d0P/  lub na profilu Pana Marszałka Łukasza Smółki, który również zachęca do włączenia się do akcji: https://fb.watch/4thL7JN0P9/).

Skip to content