Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 2

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W celu realizacji projektu w dniu 9.11.2020 r. została zawarta umowa partnerska między Województwem Małopolskim – Liderem, a Szpitalem Specjalistycznym im. Józefa Dietla
w Krakowie – Partnerem Projektu.

Wartość projektu ogółem: 69 334 161,18 PLN

Kwota dofinansowania projektu z UE: 69 334 161,18 PLN

Wartość zakresu realizowanego przez Szpital: 5 309 040 PLN

Kwota dofinansowania projektu z UE dla Szpitala: 4 809 040 PLN

 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z walką
i zapobieganiem rozwojowi epidemii COVID-19.

W ramach Projektu planowany jest zakup:

  • Tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń
  • Cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń
  • Bramek dezynfekcyjnych (4 szt.),
  • Mobilnego, analogowego aparatu RTG
  • Środków ochrony osobistej

Zakończenie projektu zaplanowane jest na II kwartał 2021 roku.

Skip to content