Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 2

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W celu realizacji projektu w dniu 9.11.2020 r. została zawarta umowa partnerska między Województwem Małopolskim – Liderem, a Szpitalem Specjalistycznym im. Józefa Dietla w Krakowie – Partnerem Projektu.

Kwota projektu ogółem: 69 334 161,18 PLN

Kwota dofinansowania projektu z UE: 69 334 161,18 PLN

Głównym celem projektu jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z walką i zapobieganiem rozwojowi epidemii COVID-19.
W ramach Projektu planowany jest zakup:
· Bramek dezynfekcyjnych (2 szt.),
· Tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń

Zakończenie projektu zaplanowane jest na I/II kwartał 2021 roku.

Skip to content