Ośrodek Rehabilitacji Dziennej – ul. Skarbowa

budynek_skarbowa

Dane kontaktowe


ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków

tel. 12 68 76 280
fax 12 68 76 331

Dojazd komunikacją miejską - ul. Skarbowa 1

O Oddziale


   Ośrodek Rehabilitacji Dziennej udziela kompleksowych świadczeń z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej narządu ruchu pacjentów pełnoletnich. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oferuje zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu oraz hydroterapii. Walorem przeprowadzanych zabiegów rehabilitacyjnych jest ich precyzyjność, kompleksowość i wielokierunkowość. Wysoko wykwalifikowany personel stosuje nowoczesne metody usprawniania ruchowego, takie jak: terapia metodą McKenziego; PNF; terapia manualna metodą Mulligana; mobilizacje kręgosłupa i stawów obwodowych oraz metoda Tapingu Medycznego. Kompleksowość terapii wynika ze wspomagania kinezyterapii zabiegami fizykoterapeutycznymi takimi jak: prądy diadynamiczne i interferencyjne, jonoforeza, magnetoterapia, laseroterapia, diatermia krótkofalowa, krioterapia miejscowa, hydroterapia (w tym kąpiel perełkowa, masaż wirowy kończyn górnych i dolnych) oraz masażem leczniczym (klasycznym, segmentarnym, drenażem limfatycznym).
   Pracująca w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej kadra wysoko wykwalifikowanych fizjoterapeutów prowadzi zajęcia kliniczne, praktyki śródroczne i wakacyjne studentów Akademii  Wychowania Fizycznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia i Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu  Leczniczego. Priorytetem naszej działalności jest dbałość o wysoką jakość usług rehabilitacyjnych i skuteczność terapii. Indywidualne podejście do każdego pacjenta, szeroki wachlarz postępowania fizjoterapeutycznego, empatia i życzliwość są gwarantem świadczonych przez nas usług na najwyższym poziomie medycznym.

OFERTA ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH:

KINEZYTERAPIA:
Dbając o wysoki poziom świadczonych usług fizjoterapeutycznych obok standardowych metod terapeutycznych w codziennej pracy z pacjentami posługujemy się nowoczesnymi metodami, uznanymi na całym świecie:
PNF (Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation), Mechaniczne diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenzie, Mobilizacja połączona z ruchem w/g Briana Mulligana, Niemiecka Szkoła Terapii Manualnej, Taping medyczny, Taping sportowy, Punkty spustowe, Poizometryczna relaksacja mięśni, ćwiczenia czynne, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia wspomagane, ćwiczenia różne (czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne).

FIZYKOTERAPIA:
Magnetoterapia, Laseroterapia, Diatermia krótkofalowa, Ultradźwięki, Sollux,
Elektroterapia (jonoforeza, fonoforeza, elektrostymulacja,  prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne Nemeca, TENS, prądy Kotza, prądy Traberta), Hydroterapia (kąpiel perełkowa, masaż wirowy kończyn górnych, masaż wirowy kończyn dolnych), Krioterapia miejscowa ciekłym azotem.

MASAŻ LECZNICZY:

Masaż klasyczny, Masaż segmentarny, Drenaż limfatyczny.

Co leczymy


Leczenie obejmuje kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, którego dysfunkcje wynikają:
 • z przebiegu chorób zapalnych stawów (reumatoidalne zapalenia stawów, łuszczycowe zapalenia stawów, zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa),
 • ze zmian zwyrodnieniowych stawów o różnej etiologii, w tym również rehabilitacja pacjentów po zabiegach operacyjnych-alloplastyka stawów (biodrowych, kolanowych, barkowych),
 • z zespołów bólowych kręgosłupa, w tym po leczeniu operacyjnym,
 • z chorób przeciążeniowych stawów,
 • z przebytych urazów narządu ruchu.

Personel


Kierownik: dr Anna Szczygielska–Babiuch

Dla pacjentów

 

Zasady przyjęć i wykonywania zabiegów.

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej otwarty od 7:00 do 18:00 oferuje zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane na rzecz ubezpieczonych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
REHABILITACJA W TRYBIE AMBULATORYJNYM
Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy – lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy).
NFZ finansuje do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym. Rehabilitacja trwa 10 dni roboczych.

Skierowania na rehabilitację w trybie ambulatoryjnym  musi być zarejestrowane w terminie 30 dni od daty wystawienia. Skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja. Data rejestracji nie oznacza daty rozpoczęcia rehabilitacji.

REHABILITACJA W TRYBIE DZIENNYM

Przyjęcie odbywa się na postawie: „skierowanie do szpitala” z dopiskiem „Dzienny Pobyt”
Rehabilitacja w trybie Dziennego Pobytu Rehabilitacji trwa 15 dni roboczych.
Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w trybie dziennym może wystawić:
 • lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej;
 • lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego;
 • lekarz oddziału chirurgicznego;
 • lekarz oddziału neurochirurgicznego;
 • lekarz oddziału reumatologicznego;
 • lekarz oddziału chorób wewnętrznych;
 • lekarz oddziału onkologicznego;
 • lekarz oddziału urologicznego;
 • lekarz oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej;
 • lekarz oddziału ginekologicznego
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych.
Rejestrację do powyższych rodzajów rehabilitacji dokonuje sekretariat Ośrodka, ul. Skarbowa 1 – IV piętro w pokoju 419 lub telefonicznie 12 687 62 80.  Na pierwszą wizytę pacjent jest zobowiązany stawić się ze skierowaniem i dowodem osobistym.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

 

 • Ustalenie planowanego terminu rozpoczęcia rehabilitacji.
 • Ustalenie terminu na wizytę do lekarza o specjalizacji rehabilitacji, w celu konsultacji i ustalenia rodzaju zabiegów dostosowanych do aktualnej dolegliwości.
 • Rozpisanie szczegółowo godzin rozpoczęcia zabiegów przepisanych przez lekarza w trakcie wizyty.
 • Na zabiegi rehabilitacyjne należy przynieść:   strój sportowy lub strój niekrępujący ruchu i ułatwiający dostęp do zajętej chorobowo części ciała, obuwie zmienne oraz ręcznik.
 • W ostatni dzień zabiegów wykonywana jest wizyta końcowa u lekarza. Pacjent otrzymuje kartę wypisową dokumentującą odbytą rehabilitację.

 


 

WAŻNE

W razie rezygnacji z zabiegów pacjent zobowiązany jest o poinformowanie w danym dniu o tym fakcie telefonicznie w sekretariacie Ośrodka. Niestawienie się na nie odwołane wcześniej zabiegi powoduje, iż zabieg przepada.
W przypadku kiedy pacjent nie stawia się, na ustalony wcześniej termin rozpoczęcia zabiegów i nie informuje nas o chęci zmiany terminu na późniejszy dogodniejszy, jesteśmy zmuszeni opisać kartotekę jako „rezygnacja na własną prośbę”(z przyczyn nie znanych). W przypadku kiedy pacjent prosi o zmianę terminu na inny (z różnych swoich powodów), otrzymuje nowy termin (możliwie dopasowany do oczekiwań pacjenta).
Pacjenci posiadający skierowanie z adnotacją „pilne”, są rozpatrywani indywidualnie.
Wszelkich dodatkowych informacji na temat zabiegów i ich charakteru udzielamy pacjentom  podczas pierwszego dnia zabiegów lub w sekretariacie Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w pokoju 419 lub pod numerem telefonu 12 687 62 80. Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 14:00.
Skip to content