Poradnia Neurologiczna

al. Focha 33,  30-119 Kraków

tel. 12 68 76 460, 12 68 76 461
fax 12 68 76 331

Dojazd komunikacją miejską - ul. Focha 33

1. INFORMACJA O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

  • Poradnia zapewnia leczenie schorzeń układu nerwowego wraz z niezbędną diagnostyką.

2. LECZONE SCHORZENIA

  • padaczka, bóle głowy, SM
  • choroby naczyniowe OUN
  • zespoły bólowe kręgosłupa
  • choroba Parkinsona

3. CECHY SPECYFICZNE DLA KOMÓRKI

  • Programy lekowe np. leczenie stwardnienia rozsianego (I rzut) oraz leczenie dystonii ogniskowej i połowiczego kurczu twarzy.
  • Kieruje na badania: EEG, KT głowy, MRI kręgosłupa, mózgu.

lek. med. Romana Giza
lek.med. Magdalena Bukowiec
lek. med. Marta Szkardek
dr n. med. Małgorzata Krawczyk
lek. med. Gabriela Szczykowska
dr n. med. Anna Helon
lek. med. Wiesława Sotowska
lek. med. Aneta Zachara

Rejestracja:

Rejestracja do poradni odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich od poniedziałku do piątku:
w rejestracji: w godz. 7:30 – 17:00
telefonicznie, faxem: w godz. 10:00 – 14:00
tel. 12 68 76 460 lub 461
fax. 12 68 76 331
Rejestracja internetowa

Zasady przyjęcia:

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych jest ustalane w systemie eWUŚ. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji wymagane jest złożenie oświadczenia lub okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne.
Lekarze specjaliści przyjmują na podstawie skierowań i po wcześniejszej rejestracji. Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wymagane od pacjentów dokumenty:

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Wymagane badania od pacjentów, szczególnie pierwszorazowych:

Wyniki dotychczas wykonanych badań diagnostycznych i laboratoryjnych.
Karty informacyjne z dotychczasowych hospitalizacji.
Aktualnie przyjmowane leki.
Skip to content