Centralna Izba Przyjęć

budynek_skarbowa

Dane kontaktowe


ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków

tel. 12 68 76 205
fax 12 68 76 203

Dojazd komunikacją miejską - ul. Skarbowa 1

O Oddziale


Centralna Izba Przyjęć dokonuje przyjęć pacjentów do oddziałów szpitalnych będących w strukturze Szpitala lub udziela pomocy w trybie ambulatoryjnym jeżeli jest to medycznie uzasadnione.
Centralna Izba Przyjęć udziela średnio rocznie 4000 porad w trybie ambulatoryjnym.

Co leczymy


W procesie przyjęcia do hospitalizacji ustalane jest wstępne rozpoznanie choroby będącej przyczyną zgłoszenia się do szpitala lub ustala się ostateczne rozpoznanie i udzielana jest pomoc w trybie ambulatoryjnym.

Personel


Kierownik: lek. med. Jan Nowak
Pielęgniarka Oddziałowa: specj. piel. zachow. Marzanna Żugaj

Dla pacjentów


Pacjent zgłasza się osobiście ze skierowaniem na hospitalizację do oddziałów będących w strukturze szpitala celem dokonania przyjęcia do szpitala na wskazany na skierowaniu oddział lub jest przywożony transportem medycznym – Karetką Pogotowia Ratunkowego – w stanie nagłego pogorszenia się stanu jego zdrowia lub zagrożenia życia.

  • W centralnej Izbie przyjęć odbywa się przyjęcie do leczenia szpitalnego na podstawie skierowania lekarza. Do skierowania lekarz kierujący dołącza wyniki badań, które uzasadniają wstępne rozpoznanie. Oryginał skierowania zostaje w dokumentacji Szpitala.
  • Pacjent zgłasza się do Centralnej Izby Przyjęć ze skierowaniem do leczenia szpitalnego wraz z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.
  • Lekarz Centralnej Izby Przyjęć dokonuje oceny stanu pacjenta, analizuje dostarczone wyniki badań i ew. posiadaną dokumentację medyczną przez pacjenta i inne istotne dokumenty, na podstawie czego podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjenta do Szpitala.
  • Pacjent powinien posiadać własną bieliznę, piżamę, artykuły higieny osobistej.
Skip to content