padaczka

Oddział Neurologii

budynek_skarbowa

Dane kontaktowe


ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków

tel. 12 68 76 250
fax 12 68 76 252

Dojazd komunikacją miejską - ul. Skarbowa 1

O Oddziale


Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu dysponuje 38 łóżkami, w tym 16 łóżek w Pododdziale Udarowym; 9 łóżek jest przeznaczonych dla chorych wymagających intensywnego nadzoru neurologicznego.
Pacjentom wykonujemy badania diagnostyczne: TK głowy i kręgosłupa, NMR głowy i kręgosłupa, USG met. Dopplera tt. przedszaszkowych, EEG, badania kardiologiczne: ECHO serca, EKG met. Holtera, Holter RR.
Istnieje możliwość wysokospecjalistycznych konsultacji.
Oddział dysponuje Pracownią EEG, w ramach Poradni Przyoddziałowej w programach lekowych pozostają chorzy ze stwardnieniem rozsianym i dystonią.
Od 2010 r. chorzy z zawałem mózgu są leczeni trombolitycznie przez wysokowykwalifikowaną kadrę Oddziału. Po zakończonym leczeniu w Pododdziale Udarowym, pacjent w razie potrzeby jest przenoszony do Oddziału Rehabilitacji tut. szpitala.
W 2013 r. Oddział Neurologii został wyremontowany i zmodernizowany. Skuteczność leczenia zapewnia doświadczony zespół lekarsko-pielęgniarski, specjaliści rehabilitacji, psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy.

Co leczymy


W Oddziale są leczeni i diagnozowani chorzy z udarem mózgu, przemijającym niedokrwieniem mózgu, padaczką, miastenią, stwardnieniem rozsianym, bólami głowy, chorobami zwyrodnieniowymi ośrodkowego układu nerwowego ( ch. Parkinsona, ch. Alzheimera i inne), zespołami bólowymi kręgosłupa.

Personel


Lekarz Kierujący Oddziałem : lek. Jolanta Moskała

Zastępca : lek.  Marta Szkaradek

Zastępca : lek. Wiesława Sotowska

Pielęgniarka Oddziałowa: lic. piel. Anna Bieda

 

ASYSTENCI

lek. Romana Giza

lek. Aneta Zachara

dr n. med. Małgorzata Krawczyk

dr n. med. Kamila Żur-Wyrozumska

lek. Gabriela Szczykowska

lek. Agnieszka Augustynek

lek. Michał Korzeński

lek. Marta Cygoń-Pawlicka

 

Lekarze rezydenci:

lek. Zygmunt Rojek

lek. Michał Kudłacik

lek. Kamil Gajewski

Dla pacjentów


Pacjenci przyjmowani są do leczenia na podstawie skierowania do szpitala. Bez skierowania realizowane są przyjęcia w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia i bezpośredniego zagrożenia życia.

Zasady przyjęć:

 • Przyjęcie do leczenia szpitalnego na podstawie skierowania od lekarza na hospitalizację odbywa się w Centralnej Izbie Przyjęć przy ul. Skarbowej 1.
  Do skierowania lekarz kierujący dołącza wyniki badań, które uzasadniają wstępne rozpoznanie. Oryginał skierowania zostaje w dokumentacji szpitala.
 • Pacjent zgłasza się do Centralnej Izby Przyjęć ze skierowaniem do leczenia szpitalnego wraz z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.
 • Lekarz Centralnej Izby Przyjęć dokonuje oceny stanu pacjenta, analizuje dostarczone wyniki badań i ew. posiadaną dokumentację medyczną przez pacjenta i inne istotne dokumenty, na podstawie czego podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjenta do szpitala.
 • Pacjent powinien posiadać własną bieliznę, piżamę, artykuły higieny osobistej.

Poradnia Neurologiczna

al. Focha 33,  30-119 Kraków

tel. 12 68 76 460, 12 68 76 461
fax 12 68 76 331

Dojazd komunikacją miejską - ul. Focha 33

1. INFORMACJA O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

 • Poradnia zapewnia leczenie schorzeń układu nerwowego wraz z niezbędną diagnostyką.

2. LECZONE SCHORZENIA

 • padaczka, bóle głowy, SM
 • choroby naczyniowe OUN
 • zespoły bólowe kręgosłupa
 • choroba Parkinsona

3. CECHY SPECYFICZNE DLA KOMÓRKI

 • Programy lekowe np. leczenie stwardnienia rozsianego (I rzut) oraz leczenie dystonii ogniskowej i połowiczego kurczu twarzy.
 • Kieruje na badania: EEG, KT głowy, MRI kręgosłupa, mózgu.

lek. med. Romana Giza
lek.med. Magdalena Bukowiec
lek. med. Marta Szkardek
dr n. med. Małgorzata Krawczyk
dr n. med. Żur-Wyrozumska Kamila
lek. med. Gabriela Szczykowska
lek. med. Wiesława Sotowska
lek. med. Aneta Zachara

Rejestracja:

Rejestracja do poradni odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich od poniedziałku do piątku:
w rejestracji: w godz. 7:30 – 17:00
telefonicznie, faxem: w godz. 10:00 – 14:00
tel. 12 68 76 460 lub 461
fax. 12 68 76 331
Rejestracja internetowa

Zasady przyjęcia:

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych jest ustalane w systemie eWUŚ. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji wymagane jest złożenie oświadczenia lub okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne.
Lekarze specjaliści przyjmują na podstawie skierowań i po wcześniejszej rejestracji. Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wymagane od pacjentów dokumenty:

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Wymagane badania od pacjentów, szczególnie pierwszorazowych:

Wyniki dotychczas wykonanych badań diagnostycznych i laboratoryjnych.
Karty informacyjne z dotychczasowych hospitalizacji.
Aktualnie przyjmowane leki.
Skip to content